Về

1 - 10 Mọi người
Digital Marketing/ Data Marketing

Tóm tắt về công ty

我們是SoNnector Media社群埠數位媒體顧問,是一家網路行銷服務的新創公司。
SoNnector Media = Social(社群) + Connector(連接埠)的組合字。

我們認為在網路時代,具影響力的是社群媒體。我們希望可以成為品牌與消費者端,在社群上的連接埠。我們透過各種社群媒體的先進技術,分析社群的用戶族群、喜好行為、用戶標籤,採集出最精華的數據,加上堅實的執行能力,提供客戶社群行銷上的深度操作。我們自詡為最會使用人工智慧工具的工人智慧團隊。

團隊雖小,年紀也輕,但是都是一流好手組成。兩個位創辦人曾是大型日商媒體集團的高階經理人,具10年以上的數位媒體經驗。我們使用最新的技術、提供最趨勢化的服務,歡迎對社群、網路行銷有熱情的你加入。

目前的核心服務:
社群數據分析與社群聆聽/各層級網紅操作/聊天機器人建置/粉絲數據洞察與行為標籤設置/社群內容價值放大/品牌鐵粉養成與操作。

我們致力於服務金字塔頂端的客戶,公司2019年成立,已經累積了超過30個以上國內外中大型客戶。超過60個不同的服務案例,絕對讓你可以在這邊,學習到最新的科技、研究出最深的洞察、服務到頂尖的客戶。

上班地點就在捷運市政府站 1 號出口,走路10秒鐘!經營理念

網路時代科技瞬息萬變。
我們保持極度敏銳的嗅覺。
取材國內外最新的資訊與技術。
力求提供最新、最與眾不同的服務。

因為站在趨勢與科技的尖端,每位同仁加入後,都需要學習大量的知識。
我們重視同仁人才的養成,最好的人才,就是我們最大的資糧。
所有的新人都會有導師(mentor)手把手親帶與教導。
我們不像傳統公司,沒有太多SOP,依照你的任務、興趣與學習力有著諸多彈性與空間讓你發揮所長。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

我們是一家新創、小而美的數位社群行銷公司

主要服務項目是社群網紅操作、聊天機器人建置、社群監聽(Social Listening)服務。

我們服務台灣各大品牌客戶、國際型媒體代理商與國際型廣告公司。

我們透過數據邏輯分析找出最適當的網紅,是台灣少數能夠分析 Instagram #、@跟打卡點找出最貼近品牌需求網紅的公司。我們也是少數能夠提供Instagram chatbot,以解決IG發文不能帶連結問題的公司。

我們有最具特色、差異化的產品與服務。

我們擁有與業界競爭對手完全不一樣的技術、做法、邏輯與策略。

Nhóm

sonnector

Việc làm

Account Assistant Manager / Account Supervisor

我們是一家新創、小而美的數位社群行銷公司。 主要服務項目是社群網紅操作、聊天機器人建置、社群監聽(Social Listening) 服務。 服務台灣各大品牌客戶、國際型媒體代理商與國際型廣告公司,能夠讓你經手最頂尖的品牌行銷案件。擅長透過數據邏輯分析找出最適當的網紅,是台灣少數能夠分析#、@跟打卡點找出最貼近品牌需求網紅的公司,也是少數能夠提供IG聊天機器人以解決IG發文不能帶連結問題的公...
Updated 2 tháng ago
50+
Unread
Read

Social Project Planner ( Assistant Manager / Supervisor )

我們擅長透過數據邏輯分析找出最適當的網紅。 透過獨家的IG聊天機器人解決IG發文不能帶連結的問題。 爬梳打卡、@、#分析洞察IG用戶的喜好與生活屬性。 透過聊天機器人搜集與分析粉絲資料數據、做出最有趣的社群行銷。 【工作內容】 社群與網紅口碑行銷企劃案、提案與結案報告撰寫。 FB/IG/LINE聊天機器人腳本發想、編輯與操作、案件執行。 公司產品簡介更新、成功案例報告撰寫。 社群聆聽(Soc...
Updated 2 tháng ago
100+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (2)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm6
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm9

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job