Updated 3 Months agoIT » DevOps / System Admin

Mô tả công việc

1.資訊/網路設施管理與維護
2.MIS系統規劃設計開發

職務類別:MIS程式設計師

工作待遇:月薪 35,000~80,000元

工作性質:全職

上班地點:台北市大安區和平東路二段106號

管理責任:不需負擔管理責任

出差外派:無需出差外派

上班時段:日班

休假制度:依公司規定

可上班日:一個月內

需求人數:1 人

Yêu cầu

接受身份:
上班族
工作經歷:
不拘
學歷要求:
大學、碩士
科系要求:
不拘
語文條件:
不拘
擅長工具:
不拘
工作技能:
不拘
其他條件:
科系要求:理工、商管
工作技能/專長:
1.Windows /Linux Server/VM/PC管理與維護能力
2.網路設施管理與維護能力
3.電腦機房基礎環境設施管理與維護能力
4.具備ISO27001 國際資訊安全管理標準運作經驗者為佳

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

台北市大安區和平東路二段106號14樓

Về chúng tôi

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心(STPI)成立於1974年,長期以來專責於我國科技研究發展所需資料之蒐集、建置、分析、處理與服務等事務。近年來在既有之資訊資源基礎上,強化趨勢研析、關鍵議題發掘、專利情報分析、創新創業推動等能量,並協助政府擘劃我國科技發展之願景與策略,以朝向專業之科技政策研究智庫邁進。

Nhóm

HsinYeh Chiang

Các công việc phổ biến khác tại 國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

Other Công việc

科技部產學研發聯盟合作計畫推動與研究規劃-碩士以上計畫人員10862

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K+ TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

科學園區創新政策研究與規劃計畫-研究人力徵求10861

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K+ TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

科技部科學園區創新政策研究與規劃計畫-碩士級計畫人力10859

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K+ TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

企劃推廣組計時工讀生

Bán thời gianSơ cấp150 ~ 160 TWD/giờĐã cập nhật gần 2 năm trước

科技部產學研發聯盟合作計畫推動與研究規劃-大學或碩士畢業10856

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc35K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

博士級研究人員10855

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K+ TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

Spark Taiwan生醫轉譯加值人才培育碩士級以上職務代理人10860

Hợp đồngCộng sự/Phó Giám đốc40K+ TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

教學實踐研究計畫博士後研究員10858

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K+ TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

科技計畫評估與管理研究及產業分析之碩士級以上研究助理10842

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K+ TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước