【Swiper 滑吧】Full Stack Engineer 全端工程師 (Vue.js & Node.js)

Updated 2 ngày ago

Mô tả công việc

- 內部行銷/營運 Dashboard 功能開發,提供內部人員友好操作流程

- 因應 Dashboard 的功能,維護調整 Dashboard 後端 API

- 協助設計資料流程與優化分析

Yêu cầu

- 熟悉 Vue.js 前端開發

- 熟悉 Node.js 後端開發

- 熟悉 Nest.js 開發框架

- 具有獨立思考分析問題與收集資訊能力,並在需要幫助時,願意尋找/幫助團隊成員討論 

- 監控分析系統資源使用狀態

- 對於 Restful API 設計有良好的基礎

【加分項目】 

- 微服務、Dockerize開發經驗。

- 具備程式重構、大型專案架構設計經驗。

- Github 上有作品或參與過 open source project 開發。

- 基於 Google Cloud Platform 環境下,開發高效率 APP / Web 之後端服務。

- 優化使用者體驗與 API 反應速度,並尋找出瓶頸與解決方案。

- 對於任何 SQL / NoSQL 資料庫有良好的基礎。

1
800K ~ 1M TWD / year
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 串點移動科技有限公司.

串點移動科技有限公司

Ứng dụng di động
11 - 50 people

Về chúng tôi

《Swiper 滑吧》 的前身是一款誕生於2014年,以免費撥打全球市話及手機為服務的《XONE》App,2015年舉行上線記者會之後,下載數大幅成長,2015年2月即突破50萬用戶,同月獲得 Google Play Store 社交類及不分類熱門免費下載第一名。

隨著用戶增長,除了通訊軟體服務之外,XONE 希望能夠帶給用戶更多元的服務,包括社群內容、遊戲、電商等等,因此於 2019年將App名稱改為《Swiper 滑吧》再次出發,為用戶打造更全方位的社群平台。

《Swiper 滑吧》正在找尋想做不一樣夢想、想要有舞台可以發展的你/妳,我們希望找到的是工作夥伴而不是員工!或許我們現在還不夠好,但我們會非常努力打造幸福的工作環境。如果你有一顆熱血的心,想嘗試不一樣的道路,我們熱情的邀請您一起加入!


Nhóm

Avatar of the user.
團隊成員
Avatar of the user.
團隊成員

Các công việc phổ biến khác tại 串點移動科技有限公司

Back-end Engineer

【Swiper 滑吧】Backend Engineer 後端工程師 (Node.js)

Full-time
Sơ cấp
1
700K ~ 1M TWD / year
Updated 2 ngày ago

iOS Developer

【Swiper 滑吧】Senior iOS Engineer iOS軟體工程師

Full-time
Trung cấp
1
800K ~ 1.3M TWD / year
Updated 2 ngày ago

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play