【Swiper 滑吧】Senior DevOps/SRE Engineer 開發維運/服務可靠性工程師

Updated 9 ngày agoIT » DevOps / System Admin
Hình ảnh môi trường làm việc 肯力行網科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 肯力行網科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 肯力行網科技股份有限公司

Mô tả công việc

【工作內容】
- 對應用程序部署進行故障排除,重建問題並構建概念驗證應用程序,研究討論和解決與服務穩定性有關問題,並避免重複發生。
- 與 前端/後端 開發人員和項目經理進行溝通和協作,以完成Web服務和APP部署,並確保穩定的在線服務性能和安全性。
- 熟悉自動化和任何版本控制工具(Git, Chef, Puppet..等)。
- 開發和部署服務,以保持系統最高的可靠性和可見性。
- 實施自動化工具和框架(CI/CD pipelines)。

Yêu cầu

- 必須熟悉雲端服務供應商 GCP (Google Cloud Platform) 大型服務架構解決方案。
- 優秀的表達溝通能力。
- 具有強烈的自動化思維和熱情,可以制定未來減少手動作業的策略。
- 熟悉任何CI/CD自動化運維之解決方案(Jenkins, Gitlab CI, Drone, Helm, Ansible..等)
- 了解micro service操作管理(Kubernetes, Docker)
- 具有使用Linux(Ubuntu, CentOS, RedHat)和/進行系統管理相關任務的熟悉經驗。
- 熟悉Python與Shell Script,具備建構自動化腳本工具之能力。
- 熟悉監控工具架設佈建與站台服務監控之知識(Prometheus, Zabbix)。
- 熟悉日誌收容與分析解決方案(Grafana/ELK Stack)
- 基於Web的服務管理和調試經驗。

1
800K ~ 1.3M TWD/năm
Làm việc từ xa một phần

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

肯力行網科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路583巷22號3樓

Về chúng tôi

《Swiper 滑吧》 的前身是一款誕生於2014年,以免費撥打全球市話及手機為服務的《XONE》App,2015年舉行上線記者會之後,下載數大幅成長,2015年2月即突破50萬用戶,同月獲得 Google Play Store 社交類及不分類熱門免費下載第一名。

隨著用戶增長,除了通訊軟體服務之外,XONE 希望能夠帶給用戶更多元的服務,包括社群內容、遊戲、電商等等,因此於 2019年將App名稱改為《Swiper 滑吧》再次出發,為用戶打造更全方位的社群平台。

《Swiper 滑吧》正在找尋想做不一樣夢想、想要有舞台可以發展的你/妳,我們希望找到的是工作夥伴而不是員工!或許我們現在還不夠好,但我們會非常努力打造幸福的工作環境。如果你有一顆熱血的心,想嘗試不一樣的道路,我們熱情的邀請您一起加入!

Nhóm

Tinayre Tsai
Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 肯力行網科技股份有限公司

【Swiper 滑吧】Senior Full Stack Engineer 資深全端工程師

Toàn thời gianTrung cấp900K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 3 ngày trước

【Swiper 滑吧】Senior Backend Engineer 資深後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp900K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 3 ngày trước