Updated 3 Months agoIT » DevOps / System Admin
Hình ảnh môi trường làm việc 悠遊支付樂金融科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 悠遊支付樂金融科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 悠遊支付樂金融科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 悠遊支付樂金融科技股份有限公司

Mô tả công việc

-維護公司產品的infrastructure、監控、自動化
-監控伺服器日誌(Log) -維護及監控網路設備
-負責第一線突發事件的快速回應和處理,排除故障 
-維護及撰寫技術文件


Yêu cầu

• 熟悉Linux 或Unix系統管理及管理維護 shell script經驗
• 熟悉虛擬化技術操作 (VMware Esxi, Linux KVM)
• 熟悉LAMP架構 • 擁有AWS或其它Public Cloud使用經驗
• 有良好的分析和解決問題能力

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

悠遊支付樂金融科技股份有限公司

台北市內湖區洲子街79號7樓

Về chúng tôi

悠遊支付樂金融科技股份有限公司創立於2018年,為TaiPay在台灣負責業務 運營的公司,公司主要產品為TaiPay Security Service簡稱TSS,TSS主要包含三大技術領域TaiPay Blockchain區塊鏈、PII Security個資防護、PCI DSS支付安全,TaiPay 以多年在Fintech發展的自主研發技術,於今年結合「區塊鏈技術」與「Tokenzation代碼化技術」兩大先進技術,推出全球首創以Blockchain+PII Security之解決方案。

TaiPay Blockchain技術可應用個人學經歷區塊鏈系統,使用者可上傳學經歷至TaiPay Blockchain區塊鏈系統,使用者學經歷中一旦牽涉到機敏資料的部分,皆會以PII Security技術作為個資保護,將來任何公司可獲該使用者授權至TaiPay Blockchain區塊鏈查詢學經歷。此TaiPay Blockchain區塊鏈技術亦可應用於醫院病歷管理系統、律師法院訴訟文件管理系統、銀行商家對帳管理系統,、保險保單管理系統,或技能證書、測驗成續單等相關應用領域。

TaiPay PII Security 將可提供GDPR 解決方案,歐盟於2018年5月25日強制實施GDPR資料保護法,將來與歐盟有關個人資料的收集、儲存及處理都必須符合GDPR的規範,TaiPay PII Security解決了GDPR規範中Article6、17、18、20、25、32、34、89之資料處理之合法性、資料保護設計及預設、資料處理之安全性及資料限制處理權等問題,

悠遊支付樂金融科技經營團隊來自全世界,包含美國、南美及亞洲各國的菁英所組成,TaiPay總部設立於台灣台北,並分別於香港、新加坡以及全亞洲設立分公司,TaiPay將整合「代碼化技術」,以及「區塊鏈技術」兩個最高的資安技術,分別切入「支付安全」及「資料安全」的應用市場,未來包括「金融」、「政府」、「醫療」、「教育」、「保險」、「購物支付」、「互聯網」以及「企業組織」等,皆是悠遊支付樂金融科技股份有限公司之應用發展場域!

Nhóm

Hazel Tseng

Các công việc phổ biến khác tại 悠遊支付樂金融科技股份有限公司

PHP 軟體工程師(台南)

Toàn thời gianTrung cấp35K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật hơn 2 năm trước

ASP.NET 軟體工程師(台南)

Toàn thời gianTrung cấp27K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật gần 3 năm trước

軟體工程師

Toàn thời gianTrung cấp42K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật gần 3 năm trước

技術顧問 Technical Consultant (外派亞洲地區)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật gần 3 năm trước