Về

1 - 10 Mọi người
Cơ quan công và địa phương

Tóm tắt về công ty

多寶藝術學堂是提供一群生命狀態特別的孩子,讓他們終生學習並擁有長久支持力量的地方。這群孩子的父母大多稱呼他們為「星兒」,包含亞斯柏格在內的泛自閉症孩子;而在多寶藝術學堂,我們稱他們為「我們的孩子」,是生命狀態獨特、綻放出生命差異美麗的孩子。

「我們的孩子」與生俱來,就不善於一般人的社交溝通模式,缺少同理及理解人與事務的能力,於是給人一種冷漠、孤獨活在自己世界的感覺,其實他們內心充滿感情,只是無法以一般人的方式表達;他們將生命熱情用在有興趣與喜歡的事物上,那種生命熱情,是多麼地美麗動人!

在多寶藝術學堂,提供這群孩子離開學校後,繼續延續藝術創作、培育藝術相關工作技能的場所,提供他們涵養生活美學與終身學習,幫助與外界連結,搭起與社會之間相互瞭解的橋樑。

我們一起努力,就有機會讓「我們的孩子」,在我們的世界與生活裡,綻放出生命差異,各自不同美麗的生命花朵。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

多寶藝術學堂於2015年成立,是一處給「泛自閉症青年」連結未來的社會學校,給予泛自閉症青年涵養生活美學與能力並培育藝術相關之工作技能,搭起泛自閉症青年與社會的橋樑,目標是支持他們以自身擅長的藝術創作,達到生活的自給自足,並讓熱愛的藝術成為支持他們一輩子生命的力量。


Quyền lợi nhân viên

基本的勞健保勞退一定有

我們雖然沒有太多厲害的福利

但一天只要工作8小時am10:00-PM18:00 (這很不賴耶)

有加班的部分一定能有補休

Môi trường làm việc

Nhóm

多寶學堂

Việc làm

執行專員

1.活動、展覽、專案的規劃與執行 2.整理與維護學員畫作與其它作品 3.能操作美編軟體尤佳(Photoshop、Illustrator),執行某些專案時可能會需要 4.文書行政事務 5.需獨立作業 6.需支援與協助其它與學堂相關專案
1
28K ~ 30K TWD/tháng
Updated 2 tháng ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm5
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm33
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job