Applications for this position are currently paused

iOS App Developer 研發工程師

Lưu
Updated 1 ngày ago

Mô tả công việc

點點印 https://www.tintint.com

是台灣最大的相片書服務,我們提供「把照片變成書」的個人化出版服務,目前已經出版超過百萬實體作品,會員超過百萬人。

我們正在擴編研發團隊,希望推出更多創新有趣的照片產品,讓大家把生活中的美好畫面輕鬆印出來。

歡迎對影像處理,攝影拍照有興趣,喜歡一起開發產品,經營自有品牌的 Android Developer 工程師一起加入。

點點印 App:  https://www.tintint.com/mobile
同時提供 iOS / Android 兩種版本。
iOS App 曾經登上台灣不分區排行第二名。

Yêu cầu

【工作內容】
.主要開發 TinTint 點點印 App 新功能。( https://www.tintint.com/mobile)
.持續改善和優化產品。
.重構現有程式和架構。

【必要條件】
.超過 (含) 3 年以上 iOS App 開發經驗。
.熟悉 Swift、Objective-C。
.熟悉 IOS SDK 來完成常見需求。
.熟悉 iOS UI,了解 Material Design,且能適配各螢幕尺寸。
.熟悉 MVC、MVP、MVVM 等常見架構。
.熟基本 HTTP 協定、Restful API。
.熟悉 Git 版本控制。
.有 App 上架經驗,熟悉 Firebase Console。
.良好的團隊合作和溝通能力。

【加分條件】
.熟悉 Restful API 且能規劃 API Request / Response 內容
.熟悉任一 Git Workflow 或版本控制策略
.熟悉任一 CI/CD 工具或平台並具有相關架設/操作經驗
.懂 Reactive Programming,使用過 RxJava。
.有 Flutter 開發經驗。

應徵時,請附上你參與開發或做過的作品集,Google Play or Github 連結。

Interview process

請將履歷和相關作品寄到 [email protected]

資格符合者我們會通知面試,謝謝!

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
3 years of experience required
40K ~ 80K TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
910K ~ 1.7M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
60K ~ 100K TWD / month
Logo of 點點印_黑米數位股份有限公司.

Về chúng tôi

點點印提供「把照片變成書」的個人化出版服務,結合網路技術數位印刷技術,是台灣目前最大的照片書服務,
從成立至今已經擁有36萬粉絲支持,印製超過 100 萬冊的相片書!我們的理想是讓每個人都能把照片漂亮的印成書、生活小物,享受質感生活。

最新的人氣商品 FastBook,就使用最新的印刷技術、搭配 AI 演算法,將 Facebook 臉書貼文快速編成一本實體書Việc làm

Full-time
Trung cấp
2
40K ~ 80K TWD / month
Lưu

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play