Applications for this position are currently paused

【採線上面談】User Experience Researcher 使用者經驗研究員(台北)

Lưu
Công việc được cập nhật 15 ngày

Mô tả công việc

看了太多以「UX/UI Designer」為 Title 的職缺嗎?
我們正在尋找專職的User Experience Researcher

【工作內容】
在鈦坦的UXR會碰到大量的行為資料數據,需要透過邏輯的分析去了解使用者的行為並發掘潛在的問題,且透過質化研究去挖掘使用者的行為目的與心理預期,進而提供產品建議。

根據公司的營運方向,幫助公司了解使用者狀況、痛點和需求,進而衍生產品競爭力及機會點。此外,工作過程中將與UI設計師/工程師/Product Owner等不同專業的夥伴合作,共同創造出顧客旅程、激盪創造具有良好使用體驗的產品。
如果你認同且符合我們對於User Experience Researcher期望,趕緊將你的履歷寄來吧!

Yêu cầu

【Job Responsibilities】
1. 執行使用者質量化研究,包括使用者問卷調查、使用者訪談、易用性測試、競品研究等
2. 產出研究報告及設計建議,包含personas, user flow, wireframe etc.
3. 與團隊分享研究結果及建議行動方案
4. 與團隊及公司分享UX knowledge 或新的研究工具,傳遞UX價值

【Qualification】
1. 具備規劃嚴謹研究計畫的能力,並貼近現實狀況/需求
2. 熟悉UX質量化研究方法,並能精準的執行研究計畫與分析資料與數據
3. 能善用GA4進行資料分析與挖掘,並會使用Google Tag Manager進行數據埋設追蹤
4. 能獨立自主作業,對工作內容抱有熱情,願意主動溝通
5. 溝通能力強,具有邏輯思維

【Skills】
1. GA4
2. Google Tag Manager

【Personality Traits / Characteristics】
1. 勇於提出自己的看法,願意聆聽他人並溝通進而消彌歧異
2. 敏銳的觀察力,確實的執行力,獨立自主的工作能力
3. 面對各種挑戰,虛心聆聽並獨立思辨
4. 對事物保有好奇心,樂於學習新事物

【Experience】
1. 在軟體產業有三年以上的使用者經驗研究的工作經驗
2. 具備從執行研究並轉化設計(wireframe, IA, flow)的專案經驗(不包括視覺設計)

【Others】
1. ⾯試時請攜帶過往⼯作案例以便分享 (未準備者將不予錄取,請⾯試者特別留意)
2. 可用英文進行溝通與開會尤佳

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
40,000 ~ 70,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
450K ~ 800K TWD / năm
Logo of the organization.
Contract
Trung cấp
1
70K ~ 90K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 65K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
33K ~ 50K TWD / tháng
Logo of 新加坡商鈦坦科技.

Về chúng tôi

鈦坦科技,是一間總部位於新加坡的軟體開發公司,提供線上軟體平台客製開發與維護,以及代理 Atlassian 旗下產品 Jira Software & Confluence、線上視覺化白板 Miro ,以自身實際使用經驗提供一站式導入服務。身處快速變動的軟體產業,我們採用敏捷開發,同時將敏捷思維注入公司文化,目的是快速、靈活地應對客戶和市場需求的變化,在多年導入及迭代的經驗下,我們也開始提供企業客製化敏捷課程及顧問諮詢服務


◆ Never Stop Growing ◆
鈦坦科技台灣分公司座落於台北南港軟體園區內,隨著業務擴展,我們大舉擴編,甚至將版圖擴張至台中,至今我們仍不斷需要優秀人才加入。

◆ Never Stop Trying ◆
我們是不斷嘗試不同方法的一群人,不管是實踐敏捷開發,或是應用資料科學,都是為了讓產品更好,讓技術能夠真正創造價值。

◆ Never Stop Challenging ◆
在鈦坦這個充滿活力的專業團隊中,每位同仁都是不可或缺的成員,我們竭盡所能為每位同仁創造機會、提升自我、實現自我、挑戰自我。

◆ Never Stop Changing ◆
我們歡迎改變,並且隨機應變,面對不斷變化的市場需求,為我們的客戶打造高品質的產品。

◆ Never Stop Improving ◆
在鈦坦學習就是生活的一部分,只要是鈦坦人就可以參與多元的訓練計畫,發揮你全部潛能。 因為我們深信:公司的成長,來自夥伴的成長。

◆◆鈦坦人的日常
◆◆◆ 工程師除了寫Code,還有什麼可能性?Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
Negotiable
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
55K ~ 80K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
49K ~ 68K TWD / tháng
Lưu