Tomofun 寵物AIoT科技新創 cover image
Logo of Tomofun 寵物AIoT科技新創.
Logo of Tomofun 寵物AIoT科技新創.

Tomofun 寵物AIoT科技新創

Logo of Tomofun 寵物AIoT科技新創.
Tomofun 寵物AIoT科技新創
Logo of Tomofun 寵物AIoT科技新創.
Tomofun 寵物AIoT科技新創
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 3 ngày trước
【Application Channel】 Please apply via: https://grnh.se/337e746d3us 【 About the role 】 As the APAC Digital Marketing Manager within our global digital marketing team, you will play a pivotal role i...
【Application Channel】 Please apply via: https://grnh.se/337e746d3us 【 About the role 】 As the APAC Digital Marketing Manager within our global digital marketing team, you will play a pivotal role i...
台灣臺北
850K ~ 1.5M TWD / năm
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
【Application Channel】 Please apply via: https://grnh.se/28488f183us 【 About the Vesta 】 『Vesta 夢想起菲』是Tomofun執行長Victor於大學時期 (2007年) 成立的志工團隊,致力於協助菲律賓貧民窟的居民重建家園,後於2015年正式成為Tomofun CSR team,持續透過企業的力量發揮...
【Application Channel】 Please apply via: https://grnh.se/28488f183us 【 About the Vesta 】 『Vesta 夢想起菲』是Tomofun執行長Victor於大學時期 (2007年) 成立的志工團隊,致力於協助菲律賓貧民窟的居民重建家園,後於2015年正式成為Tomofun CSR team,持續透過企業的力量發揮...
105台灣台北市松山區
183+ TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý