Updated 28 ngày agoIT » Android Developer

Mô tả công việc

1. 負責產品的android app開發
2. 負責Android開發環境搭建,應用程序的設計、開發工作
3. 負責公司的產品設計需求,進行Android版本設計開發
4. 負責完成軟體開發、驗證和修正測試中發現的問題
5. 負責根據開發規範與流程獨立完成模組的設計、程式開發以及相關文

Yêu cầu

1.四年以上工作經驗,精通JAVA,具備紮實的開發基礎
2. 熟悉Android系統,能根據產品設計和要求獨立完成開發任務
3. 至少有兩款Android產品相關項目開發經驗,有可展示的自主研發作品優先錄用
4. 熟悉SQLite,MySQL數據庫開發,多線程開發,Android任意網絡通信協議
5. 熟練使用SVN或其他版本控制工具
6. 理解OO開發流程,熟悉常用的OOP工具


Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

三也科技股份有限公司

台北市大同區鄭州路87號5樓

Về chúng tôi

三也科技股份有限公司是設立於台北的軟體服務公司。

致力於提供專業服務給客戶,除了重視團隊中每一位成員的成長,也重視團隊研發的品質,希望能打造一個「持續自我提升」、「有熱情活力」的團隊,讓每一位成員在職務崗位上可以自由發揮與成長,在團隊的努力下,公司正在快速成長與擴張,需要更多優秀夥伴的加入,歡迎有熱忱的你加入我們。

Nhóm

sy sy
劉怡華

Các công việc phổ biến khác tại 三也科技股份有限公司

Cocos Creator開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 24 ngày trước

專案經理

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước

React前端開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước

運維工程師

Toàn thời gianTrung cấp38K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước

資深JAVA開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp80K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước

Java開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước

資深ios開發工程師

Toàn thời gianGiám đốc80K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước

ios開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước

Android開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 28 ngày trước