Về

11 - 50 Mọi người
$100 Nghìn
SaaS/ Điện toán đám mây

Tóm tắt về công ty

我們是由矽谷與杭州的名中醫師和台灣技術團隊共同創辦的醫療資訊公司,成立於 2018 年,目標是收集全世界中醫醫療的真實資料,提供給全世界中醫師驗證有效的中醫知識與經驗分享。目前我們發展的 Road Map 如下:

1. 在中國地區發展以基層診所為主要目標客群的診所資訊系統,並在診所資訊系統的平台上建立健康新零售的商業模式,提供醫療、藥品等多種服務,幫助診所醫生擴大服務能力,增加收入。

2. 分析總結平台中的每天產生的中醫醫療案例,在平台創造中醫真實知識的付費分享

3: 將診所資訊系統推廣至非華人地區的中醫診所,形成世界性的中醫知識、醫藥資源、與服務付費分享平台

我們目前在中國浙江地區已經累積超過兩百家診所客戶,平台經濟逐漸成形中,美國方面正在與世界級中藥廠商討論合作細節,新加坡方面也已有代理團隊積極討論拓展東南亞市場。

經營理念

公司是中醫師與熟悉中醫的技術團隊主管創辦的,所以團隊理念是拒絕讓團隊夥伴身體不好的工作模式!工作的心態有以下幾個重點:

1. 請自己管好自己的工作時間與體力,在精神好的時候有效率的把工作完成,累了就去休息 (言下之意就是我們只管開會的時候要準時出現,不想管你甚麼時候工作)。

2. 真心把精力花在做出更好的產品,不需要花腦力演職場宮鬥劇,不要裝忙裝乖,工作太多工作太少就大家來研究如何調整,對產品有意見就講出來討論如何改善,有東西不懂就出聲讓大家幫你特訓。

3. 總之,沒有人會整天盯著你,所以請管好自己,我們會盡力設計出符合你能力並且能讓你進步的工作內容,請努力為你自己職涯寫下漂亮的成績單。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

已經在營運:

中國地區診所資訊系統:讓診所可以幫病人掛號、紀錄病歷、報醫保(也就是台灣的健保),外配處方(接通中藥公司,讓診所在自己沒有中藥的情況之下,可以直接開中藥處方,中藥公司代煎藥後送到病人家裡)。

中藥開方專家系統:醫生輸入症狀,推薦醫生可以開甚麼中藥方,目前正準備推出武漢肺炎版。

診所資訊系統開方畫面

Sứ mệnh

收集全世界中醫醫療的真實資料,提供給全世界中醫師驗證有效的中醫知識與經驗分享

Quyền lợi nhân viên

1. 彈性工時、彈性工作地點(但建議在台北,因為每週在圓山辦公室會有 Review 與工作會議),我們盡可能調整在每週五日的合理工作量,生病、不舒服、出去玩、有事都可以自行彈性調配時間。

2. 按照政府規定的勞保、健保、勞退,這其實不是福利,這是應該的。

3. 過年過節吃大餐,不需要尾牙表演或玩團康這種尷尬活動,就單純大家找個想吃的開心吃一票

4. 工作相關進修可以申請進修補助

Môi trường làm việc

線上遠端辦公室

線上遠端辦公室

Nhóm

林喚宇
Itsuki
林庭弘

Tech Stack

Slack
Slack
Trello
Trello
Bitbucket
Bitbucket
Figma
Figma
Angular
Angular
Java
Java

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 people
Mở việc làm21
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm7
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm19
Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm1

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job