Updated 3 Months agoIT » iOS Developer

Mô tả công việc

1. 負責開發與維護產品相關 iOS APP
2. 依產品規格(DrivePro / DrivePro Body) 開發 iOS APP 功能
3. iOS / macOS APP 產品測試程式維護與改善
4. iOS / macOS APP 測試環境建置與維護

Yêu cầu

1.曾有iOS APP 開發經驗,熟悉 Objective-C、Swift
2.熟悉藍芽與網路程式設計,如Socket、HTTP protocols
3.熟悉 UI 設計、串流媒體及播放
4.熟悉 Git 使用
5.了解Mobile APP 最新設計及開發趨勢
6.有消費性電子產品開發經驗尤佳

1
45K ~ 65K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

創見資訊股份有限公司

台灣台北市內湖區行忠路70號

Về chúng tôi

1988年夏天,三十出頭的束崇萬先生帶著一位工程師開始了他的創業生涯。沒有大財團支持的他體認到,想在這競爭激烈的電腦資訊產業中生存,便要走一條與眾不同的路。經過了草創初期的艱難與考驗,終於獲致穩健而飛躍的成長。到今天,創見資訊已經成為擁有11個海外子公司、全球員工超過1200人的跨國性企業。

投入大量研發經費與人力,創見建立了完整的產品線,主要產品為各式記憶體、記憶卡、隨身碟、外接式硬碟、固態硬碟、多媒體產品與其他週邊產品,超過2000種的產品可支援所有的電子產品所需。少量多樣的利基市場,加上成功建立了自有品牌「Transcend」 的高品質形象,創見有效累積了全球超過五千個忠誠客戶,並能兼顧高利潤與高成長,使得創見成為台灣唯一的特殊型記憶卡製造商,並躋身全球前三大。

為了拓展國際市場,束崇萬先生於1990年在美國洛杉磯創立第一個海外子公司,作為拓展美洲市場的據點。而後,創見陸續在德國漢堡(1992)、荷蘭鹿特丹(1996)、日本(1997)、香港(2000)、英國(2005)、美東馬里蘭州(2005)與韓國首爾(2008)成立子公司,另在中國北京(2000)、上海(2001)、深圳(2005)及各國主要城市陸續成立行銷據點,並與各地的經銷夥伴緊密合作建立了綿密的行銷網,產品行銷一百四十餘國。再者,為了更貼近消費大眾,創見在台灣開設4間直營專賣店,直接提供消費者多樣的選擇、即時的產品諮詢與迅速退換貨的服務。此外,創見線上購物網站於2000年成立,使得創見通路結構進一步向下延伸,Transcend品牌更深植人心。

創見掌握成功的關鍵是完善的管理,而優秀的人才更是創見奮勇向前的最大動力。創見一向視人才為公司最寶貴的資產,也願意提供最優良的環境使所有員工發揮最大潛能。除了硬體設施與福利政策,創見更重視人才的培育與成長,在這裡,每個人都有機會獲得完整的教育訓練、充實的終身學習、靈活的職務輪調以及豐富的海外歷練。這份與公司共同成長的價值觀,已深植每一個創見人的心中,並凝聚成無可取代的「創見文化」。

不斷的創新與自我超越,是創見永遠的奮鬥目標。

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 創見資訊股份有限公司

MIS程式設計師

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật 6 tháng trước