Updated 2 tháng agoIT » iOS Developer

Mô tả công việc

1、獨立完成相應模組軟體的架構、設計、開發、程式設計任務

2、負責改善軟體的易用性,提升用戶使用體驗;

3、參與功能需求的評審,討論技術方案及更新;

4、持續不斷改進用戶體驗;學習和研究新技術以滿足產品的需求。

Yêu cầu

1.有2年以上 iOS 開發經驗,有獨立開發經驗。

2.悉知多執行緒、CoreData、RxSwift、service worker、storyboard 等基本技術。

3.瞭解MVVM模式、git-flow工作流程。

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

凱迅管理諮詢有限公司

台灣臺北市信義區忠孝東路五段552號9號

Về chúng tôi

凱迅管理諮詢為專業委外服務之顧問公司,以【職能整合服務】為核心事業,統合企業經營所需之後勤體系整合服務,以雄厚實力,透過專業化的團隊及先進的顧問與市場經驗,承攬公司 人資/財會/稽核委外與顧問業務,提供有效與值得信賴的公司整合方案,成功協助企業有效降低營運成本,邀請您一起見證。

Nhóm

Keira.h

Các công việc phổ biến khác tại 凱迅管理諮詢有限公司

全端工程師

Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

資深測試工程師 (海外或國內職缺都有)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước

QA工程師

Toàn thời gianSơ cấp36K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

資深PHP研發工程師 (海外或國內職缺都有)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước

PHP工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 85K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước

Android工程師

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

資深前端工程師 frontend engineer (海外或國內職缺都有)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

前端工程師

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước