Updated 3 Months agoIT » QA / Test Engineer

Mô tả công việc

1.對web/app產品進行測試(功能、使用者、性能等其中一種或多種)

2.評估產品,保證產品符合上綫規範

3.編寫相關產品文檔

Yêu cầu

1.有web、app測試經驗,有軟體行業經驗佳;

2. 熟悉測試流程;有自動化測試經驗佳

3. 瞭解程式語言佳;

4.責任心強,有較好的團隊寫作能力。

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

凱迅管理諮詢有限公司

台灣臺北市信義區忠孝東路五段552號9號

Về chúng tôi

凱迅管理諮詢為專業委外服務之顧問公司,以【職能整合服務】為核心事業,統合企業經營所需之後勤體系整合服務,以雄厚實力,透過專業化的團隊及先進的顧問與市場經驗,承攬公司 人資/財會/稽核委外與顧問業務,提供有效與值得信賴的公司整合方案,成功協助企業有效降低營運成本,邀請您一起見證。

Nhóm

Keira.h

Các công việc phổ biến khác tại 凱迅管理諮詢有限公司

全端工程師

Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước

資深測試工程師 (海外或國內職缺都有)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

資深PHP研發工程師 (海外或國內職缺都有)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

PHP工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 85K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

iOS工程師

Toàn thời gianSơ cấp48K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

Android工程師

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深前端工程師 frontend engineer (海外或國內職缺都有)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

前端工程師

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước