QA Engineer (Quality Assurance) 軟體測試工程師

Updated 3 ngày agoIT » QA / Test Engineer

Mô tả công việc

QA Engineer manages the testing of our Software products, ensuring the software quality and stability. QA Engineer requires basic software design concepts(preferred), familiar with test flows and able to quickly pickup the ability to utilize testing tools. Apart from testing, we encourage and help Engineers patent their ideas into valuable commercial products.


QA工程師在本公司負責測試軟體產品, 確保軟體的品質以及穩定度, 需具備基本軟體設計概念, 熟悉軟體測試流程以及快速學習測試工具之能力. 除了軟體測試之外, 公司鼓勵員工創新, 並協助員工在創新之餘申請專利等將創新轉換成商業價值.


Yêu cầu

1. Server(Linux/Windows) integration/stability test
2. Client(android/iOS/windows/Linux) integration/stability test
3. Create test cases, test plans, deploy server documents
4. Utilize different tools to analyze log, and support RD to narrow down the bug

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Ubitus K.K.

台北市松山區復興北路99號10樓

Về chúng tôi

日商優必達株式會社為雲遊戲產業領導者,提供一站式解決方案協助客戶創建雲遊戲事業。優必達已為多家遊戲開發商將其旗下遊戲雲化,也成功協助電信商打造自有品牌的雲遊服務。除了雲遊戲產業,優必達的技術也能讓客戶的互動式、虛擬實境等豐富多媒體內容串流至全世界。

日商優必達創立於2013,總部設於日本東京,並設立台北分公司及韓國、中國辦事處。

• 世界最先支持多人線上遊戲及遊戲內購買功能的商用雲端遊戲平台
• 橫跨智慧型手機、平板電腦、電視遊樂器主機、數位機上盒、智慧電視、個人電腦的無縫多螢幕遊戲體驗
• 通過業界商用LTE/5G行動網路和WiFi驗證的雲端遊戲平台
• 世界上最大的LTE/5G行動網路多媒體雲端娛樂服務部屬平台,客戶涵蓋歐美、日本、韓國、台灣、中國等國際一流營運商

我們歡迎您加入我們,在雲端的時代;共創美好的一頁!

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại Ubitus K.K.

Backend Engineer 軟體設計工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 55K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

Core Services Software Engineer

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 55K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

(Senior) Backend Engineer

Toàn thời gianSơ cấp42K ~ 85K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

Web Solution Engineer (JavaScript)

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

Devops Engineer

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

Multimedia Engineer 資深軟體工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

Data Analyst

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 55K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

Data Engineer

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 55K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

(Senior) Win32 Software Engineer 資深軟體工程師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước