Java工程師

Công việc được cập nhật hơn 1 năm
Nhà tuyển dụng hoạt động hơn 1 năm trước

Mô tả công việc

1、熟悉Spring boot, 熟悉常規的分散式架構,熟悉緩存.

2、具有較好的Java IO、多線程開發、網路等方面的程式設計能力.

3、具有良好OO開發能力.

4、熟悉常用關聯式數據庫:MySQL, Oracle, PostgreSQL, 會撰寫Store Procedure.

5、NoSQL: Redis、MongoDb等.

6、瞭解訊息佇列MQ, 使用過RabbitMQ, RocketMQ或是Kafka等.

7、開發過docker服務.

加分項

a. 精通常用Spring Cloud, K8s, dubbo 微服務解決方案.

b. 有大規模高併發互聯網應用的設計和開發經驗.

c. 有使用openresty,nginx閘道方面的開發經驗.

15
700,000 ~ 1,700,000 TWD / year
Managing staff numbers: not specified
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
5
2M ~ 3.5M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
50K ~ 85K TWD / month
Logo of 山姆大叔科技.

Về chúng tôi

山姆大叔科技主要從事軟體開發服務,我們擁有優秀的開發團隊,完善的技術支援,雄厚的資金來源,並針對客戶需求以客製化方式設計研發,近年來在海外已有廣大且穩定的客戶群。為因應快速的業務成長,目前我們積極地在台灣與海外建立不同的團隊。我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入 山姆大叔科技有限公司的工作行列。Việc làm

Full-time
Trung cấp
5
700K ~ 1.7M TWD / year
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
30K ~ 60K TWD / month
Lưu

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play