Computer Vision Engineer

Công việc được cập nhật hơn 4 năm

Mô tả công việc

1. 樂於閱讀與分享 Computer Vision, Machine Learning Paper,並有能力掌握相關 Library 以 Python或 C/C++實作
2. 熟悉 TensorFlow 或 Pytorch
3. 熟悉 Python 及 C/C++
4. 熟悉 OpenCV 開發經驗或不使用相關 Library亦能完成所需影像處理功能
5. 熟悉 image processing, pattern recognition, feature extraction 等背景知識
6. 有能力修改,整合,改善既有的 Neural Network

求才若渴
如果你(妳)有下列特質:

是個懶人:
希望以最小的力氣達成目標,甚至提升品質,懂得善用工具增加生產力,重構提煉自有的程式庫。

有團隊精神:
懂得協同合作提升整體效益,將團隊目標置於個人之前。

充滿好奇心:
喜歡接觸、學習新事物,發現各種創新的可能。

熱愛程式:
充滿熱情想改變世界,將巧思及創造力注入每一行程式碼。

Yêu cầu

加分:
1. 影像處理演算法流程優化、記憶體優化
2. 熟悉人臉偵測, 人臉辨識, 活體偵測等相關演算法
3. 專題研究或論文主題為人工智慧/機器學習/深度學習/電腦視覺相關領域
2
1,000,000 ~ 2,500,000 TWD / năm
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
70K ~ 150K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
70K+ TWD / tháng
Logo of 銓鴻資訊有限公司.

Về chúng tôi

我們是一間熱愛資料科學的金融科技(FinTech)公司。
我們將人工智慧、統計學、經濟學、資訊視覺化等做結合,發掘市場運行規律。
我們注重大家的健康,全體配有升降桌、人體工學椅。
歡迎頂尖人才加入,我們求才若渴!

我們正在找尋新的夥伴來和我們一起玩樂與學習成長。
如果你(妳)有以下特質:

是個懶人:
希望以最小的力氣達成目標,甚至提升品質,懂得善用工具增加生產力,重構提煉自有的程式庫。

有團隊精神:
懂得協同合作提升整體效益,將團隊目標置於個人之前。

充滿好奇心:
喜歡接觸、學習新事物,發現各種創新的可能。

熱愛程式:
充滿熱情想改變世界,將巧思及創造力注入每一行程式碼。

那便是那茫茫人海中,我們尋尋覓覓的新夥伴!
誠摯歡迎你的加入! 一同共創美好未來 : )

Nhóm

Avatar of the user.

Việc làm

Full-time
Trung cấp
2
1M ~ 2.5M TWD / năm
Lưu

Full-time
Trung cấp
2
1M ~ 2.5M TWD / năm
Lưu