Công việc được cập nhật hơn 1 năm

Mô tả công việc

- 對於影音剪輯有熱情有想法,及熟悉影音剪輯相關軟體 (如: AfterEffects、Premiere Pro、Photoshop 等為基本條件)
- 具備基本視覺設計能力
- 重視團隊合作、與良好的溝通能力
- 思考清晰、能夠獨立作業,且樂於解決問題
- 加分條件: 會進行後期製作(Motion Graphic、特效等)
- 請附上相關作品集並說明使用什麼軟體做了哪些後製

Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
1
5K ~ 5K TWD / month
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
1
Regular earnings reach NT$40,000
Logo of the organization.
Part-time
Thực tập
1
175 ~ 175 TWD / hour
Logo of Valoso 紐西蘭商 布羅索股份有限公司.

Về chúng tôi

Valoso 是一家客戶來自超過20個國家與初創的新時代數位媒體公司。
我們創造的內容不僅有意義且準確,服務價格具競爭力,並能於短時間內製作高品質的數位媒體、影音內容。
由於技術的領先,Valoso已在市場奠定基礎並正在改變當前傳媒業的格局。目前成長非常快速,我們有6間全球性的辦公室並以獨特取代傳統廣告機構與製作公司的B2B服務,深耕市場。
我們擁有高技術的國際團隊,目前遍及北美、歐洲、亞洲、澳洲等國家皆有服務團隊及客戶市場。通過遍布全球的團隊,我們可以讓世界上任何地方獲得高品質的視頻。我們使用最新的視頻設備來確保無縫的視頻覆蓋。


Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
70K ~ 90K TWD / month
Lưu

Part-time
Thực tập
1
150 ~ 150 TWD / hour
Lưu