Updated 28 ngày agoIT » Software Engineer

Mô tả công việc

-與團隊成員合作開發產品或完成專案
-依需求開發、測試及維護系統與API
-與前端工程師配合,提供 API 串接範例,如postman API collections
-持續改善及優化網站效能


職務需求:

-熟悉C#程式開發
-熟悉ASP.NET開發語言
-熟悉Restful API
-熟悉MSSQL
-對於Unit Test及Integration Test有概念

加分項目:

-熟悉 Git,理解 Git flow 或 Github flow
-希望在程式設計及技術方面不斷精進
-具AWS or Google Cloude or Azure or AliCloud使用經驗
-良好的溝通能力及注重團隊合作
-應用軟體系統開發維護1年以上經驗

1
40K ~ 50K TWD/tháng
Làm việc từ xa 100%

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

VANKO_豪弓實業有限公司

台北市內湖區文湖街8號3樓

Về chúng tôi

豪弓成立至今已達三十餘年,歷經多次資訊系統改朝換代的潮流仍持續穩健發展,以最誠懇的心為客戶服務,最適成本為客戶創造最高效用,以及最專業精神為客戶規劃最合宜的方案。延續這份專業的精神,我們提供軟體開發服務,並成為微軟CSP雲端解決方案提供者,協助有軟體產品開發需求的客戶提供從產品製作、服務建置、上架維運、系統增修等服務更藉由軟硬體整合提供《活動會展科技解決方案 》,透過專業的知識與技術,協助客戶將創意實現在活動中。

我們期許自己提供卓越的軟體服務並成為《活動會展科技解決方案 》的領先者。
我們渴求對未來有企圖心、有創意、為人誠信者加入我們的行列。
Nhóm

Default avatar

Công việc tương tự

Senior iOS Developer - 100% remote 資深 iOS 工程師 (全遠距團隊)

Rooit Inc.
Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 14 ngày trước

經濟與數據分析師_Economic and Data Analyst_遠端工作

美商優投房台灣辦事處
Toàn thời gianSơ cấp32.5K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại VANKO_豪弓實業有限公司

全端工程師 (兼職)

Bán thời gianSơ cấp500 ~ 800 TWD/giờĐã cập nhật 28 ngày trước

後端工程師 (兼職/接案)

Bán thời gianSơ cấp400 ~ 800 TWD/giờĐã cập nhật 28 ngày trước