Windows WPF Application Development Engineer

Lưu
Công việc được cập nhật 2 ngày

Mô tả công việc

Viveport 是虛擬實境生態圈的重要推手,我們專注於創建 VR App Store 並致力鏈結開發者、消費者、硬體廠商與各行業的商家,提供多元化並具經濟效益的 VR 解決方案。除了 Viveport 所構建的 B2C 商業渠道, 我們也提供 B2B 的技術服務,讓 VR 的商業應用更加靈活。

Viveport 的目標是成為全世界最知名的 VR/AR/MR 娛樂內容平台!

如果你想打造大型可擴展式服務, 願意和夥伴一起克服技術難關,且執著於讓用戶享有最好的服務及全力提升使用者經驗的人,歡迎加入我們的行列!

Visit us: viveport.com

Responsibilities:

 • Maintain existing windows applications.
 • Transform product requirements and design specifications into functional content assets and modules.
 • Collaborate with team members to deliver large and complex features on time.
 • Design, develop, and maintain efficient, reusable, and reliable code.
 • Ensure the best performance, quality, and responsiveness of applications.
 • Identify application bottlenecks and implement solutions in a timely manner.
 • Stay up-to-date with new platform version upgrade and technology trends.

Yêu cầu

Must have:

 • 3+ years experience in Windows C# .Net WPF Programming
 • 3+ years developing object-oriented solutions
 • Experience in Git as source control system

Nice to have:

 • Experience in integrating RESTful API in C#
 • Experience in using open source nuget SDK
 • Experience in Android programming
 • Experience in C/C++ programming

Interview process

雙階段面試,目前皆採遠端視訊方式進行面談。

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
3 years of experience required
1,000,000 ~ 1,500,000 TWD / year
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of VIVERSE 宏願數位股份有限公司.

Về chúng tôi

VIVERSE 是讓人身歷其境且擁有無限新體驗的元宇宙 (Metaverse) 生態系,打破空間和裝置藩籬,緊密連結個人與社群,讓每個人都享有打造專屬 VIVERSE 元宇宙的權利;讓擁有不同生活方式的人們,皆能聚集於一個開放且易於進入的全新虛擬空間,更沒有個人交易和資料安全疑慮。

VIVERSE 與全球數以千計的內容開發者合作構建 VIVERSE 生態系,促進開放標準的共享資源和社區,打造一條通向治理、經濟、隱私和安全的透明途徑,提供前所未有的產業創新革命。

VIVERSE 歡迎你的加入!


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Director of Engineering
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
3
700K ~ 1.5M TWD / year
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
800K ~ 1.7M TWD / year
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
1M ~ 1.8M TWD / year
Lưu