Về

1 - 10 Mọi người
$300 Nghìn
Marketing/ Truyền thông

Tóm tắt về công ty

生存及被淘汰之間的距離

不被現象所迷惑,完全解決方案在於找到事情的根源,洞察問題,建構好思考的模型及分析的方法,然後再回到本質,深度地解決困境。

VORNIR為台灣艾以思諮詢顧問有限公司旗下的完全解決方案服務,內容包含以下三大部分

企業行銷戰略完全解決方案,針對台灣及大陸中小企業的全方位整合行銷戰略

整合行銷知識完全解決方案,針對台灣及大陸市場的整合行銷知識培訓及實戰演練

青少年全實力完全解決方案,針對大陸十二歲到十八歲青少年的全實力成長方案

Sản phẩm hoặc dịch vụ

企業行銷戰略完全解決方案針對台灣及大陸中小企業的全方位整合行銷戰略整合行銷知識完全解決方案針對台灣及大陸市場的整合行銷知識培訓及實戰演練青少年全實力完全解決方案針對大陸十二歲到十八歲青少年的全實力成長方案

Quyền lợi nhân viên

全職員工享勞健保、三節獎金,年休十五天,週休二日,年終一個月以上( 滿一年),其餘按照勞基法規定。

Nhóm

Việc làm

整合行銷專案實習生

全職實習行銷專員 艾以思諮詢顧問有限公司 三個月後視能力轉正職,主導整合行銷部門 艾以思諮詢顧問有限公司 目前營運內容 編號 (CS) 台灣中小企業的行銷及品牌顧問 編號 (JR) 針對大陸青少年的成長方案線上課程 編號(CS) 2B服務 : 台灣中小企業的行銷及品牌顧問 - 台灣中小企業常常因為有限的資金,無法建立起大型的行銷團隊,或者是聘請大型的廣告公司。我們顧問性質的服務,幫助中小企業...
Updated 3 Months ago
500+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm18
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm12
Quy mô công ty201 - 500 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm19
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm1

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job