Updated 3 Months agoIT » Other

Mô tả công việc

1. 負責展碁ERP & EDI相關系統維運。
2. 程式開發撰寫。
3. 其他所屬負責工作範圍內主管交辦事項。

Yêu cầu

1. 1 年以上程式開發經驗或在學校專題中有使用到相關軟體技術。
2.全端程式開發 (後端約90%、前端約10%)。
3.後端技術了解Java Framework(Spring or SpringBoot/Strus)等相關MVC框架。
4.Restful API 設計及實作。
5.熟悉版控流程與工具-Git or CVS。
6.對程式開發有熱情,重視軟體架構,積極主動,重視團隊合作,面對挑戰能自發尋找解決方案。
7.有Linux-like 系統操作經驗者佳。

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

展碁國際股份有限公司

台北市中正區忠孝西路一段39號2樓

Về chúng tôi

展碁國際股份有限公司(簡稱展碁) ,自1997年創立以來,致力於資訊產品通路代理,是目前國內第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商。展碁的關鍵客戶為個人電腦門市、3C連鎖賣場、加值型經銷商,以及系統整合業者等等,完善的產品代理、物流,與服務體系,使展碁擁有全省六千多家經銷商,2005年營業總額更創新高。2010年起更積極擴展成為全方位系統整合專家,除全面且多樣化之產品線外,專業團隊更提供系統整合規劃、售後保固維修、教育訓練學苑等客製化服務,提供企業完整系統整合解決方案。
展碁國際堅持提供最完整的產品代理,以及最完善的服務機制,在資訊產品通路的市場上持續努力,並逐步將觸角延伸至大中華地區,讓更多客戶享有展碁國際所提供的優質服務和寶貴資源,進而滿足資訊產品使用者的無限需求,並致力成為大中華地區資訊產品通路事業的領導者。

Nhóm

weblink
Default avatar
Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 展碁國際股份有限公司

軟體實習生(ASP.NET/.NET)

Thực tập sinh160 ~ 175 TWD/giờĐã cập nhật 7 tháng trước

產品企劃專員

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 năm trước