Applications for this position are currently paused

Senior UI/UX Designer

Lưu
Công việc được cập nhật 2 tháng

Mô tả công việc

我們正在尋找具有美感優秀的設計師,Wota主要的客戶為高淨值人士及企業,如果你的設計風格是偏向歐美雜誌冷豔有質感的設計,那麼你就是我們想要找的人,Wota是整合所有高端資源並結合自身的禮賓服務提供給客戶,我們的服務就跟高端精品一樣,因此我們會需要你設計規劃我們的網站及APP的 UX,並與工程師討論出一個最有質感的呈現方式。 我們希望你有的特質: 

1. 經常會研究市場上各種 APP 服務及網站的使用者體驗

2. 對於個人常用的 APP 服務及網站總覺得在使用者體驗上可以做的更好,會想要去修改

3. 非常的細心,且注重細節

4. 能夠獨立思考,並且能夠與團隊討論

工作內容:1. 負責設計優化 Wota 網站 Web / App ( iOS, Android ) 

2. 根據商業目標需求、理解團隊開發優先順序,與產品團隊一同提供最佳使用體驗的 UI/UX 改善方案​

Yêu cầu

1. 5 年以上的 UI/UX 設計實務經驗​

2. 熟練使用 Figma 及建構設計系統,熟悉 Web, App 設計,包含 Flow / Wireframe / Prototype 實作

​3. 對於產品設計有熱情,可以獨立了解需求、定義問題、並能規劃與執行設計​

4. 關注業內產品設計相關研究及趨勢分析​

5. 作品集 Demo

加分項目:

1. 旅遊產業、電商的工作經驗​

2. 了解如何運用數據追蹤產品體驗,幫助設計出來的作品更有說服力

​3. 用戶訪談、使用者研究與分析的經驗​

Interview process

1. 作品集及過去實作作品 Demo

2. 安排面試

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
50,000 ~ 70,000 TWD / tháng
Managing 1-5 staff
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
30K ~ 50K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 65K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
33K ~ 50K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
400K ~ 800K TWD / tháng
Logo of Wota Lifestyle.

Về chúng tôi

Wota 成立於 2016 年,係台灣首間全方面整合高階生活資源之「極致生活顧問」服務企業。團隊由生活規劃師、禮賓顧問與私人管家所組成,旨在讓菁英貴賓體驗獨特而備感尊榮之生活,我們專注企業客戶解決方案,助企業提升更完善的品質及服務。

Wota is a lifestyle e-commerce platform that integrates top-notch travel and concierge services for high-end working professionals and celebrities. Wota positions itself as a brand that is easy to use, more convenient, trustworthy and generous rewards to platinum membership clients.


Nhóm

Avatar of the user.
Founder & CEO

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
Regular earnings reach NT$40,000
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
35K ~ 38K TWD / tháng
Lưu