React Native 前端工程師

Lưu
Updated hơn 2 năm ago

Mô tả công việc

職缺描述

- 負責 React Native 前端開發,熟悉我們的主要技術尤佳 React Native、React-navigation、unstated、Socket
- 熟悉以下皆優:Typescript、React native component、CI/CD、redux、storybook,可處理iOS、Android 原生
- 進行軟體之設計、開發、整合、測試、維運、持續優化
- 熟練使用開發框架、各類元件、開發高品質、高效能程式

關於魔麗時尚科技
- 以 AI 人工智能結合時尚的科技公司
- 聚集兩岸三地一線明星御用嘅國際造型師
- 於北京、上海、台北皆有分公司、AI lab、研發團隊、時尚專家、時尚會所
- 提供 2B 與 2C 時尚 AI 服務, app 時尚課程、直播、諮詢

Yêu cầu

加分條件
- 熟悉以下皆優 Functional Programming、Design Patterns、Refactoring、Git、UnitTest
- 歡迎有興趣往 Full stack 發展的人才
- 請準備過去項目經驗或作品集於面試時展示
- 1~3 年以上相關經驗者優
View all jobs
View all jobs
Lưu
1
40K ~ 90K TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Post more jobs
Your current plan can only post 3 jobs. Upgrade to the "Enterprise" plan (or above) to post more jobs and speed up your recruitment process!
Logo of 魔麗時尚科技股份有限公司.

魔麗時尚科技股份有限公司

Về chúng tôi

【關於 SHOWU U 魔麗時尚】
- 以 AI 人工智能結合時尚的科技公司
- 聚集兩岸三地一線明星御用的國际造型师
- 於台北、北京、上海皆有分公司、AI Lab、研發團隊、時尚專家、時尚會所
- 提供 2B 與 2C 時尚 AI 服務,App 時尚課程、直播、諮詢

Các công việc phổ biến khác tại 魔麗時尚科技股份有限公司

Back-end Engineer

Nodejs 資深工程師

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 90K TWD / month
Updated hơn 2 năm ago

Project / Product Management

技術專案經理

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 90K TWD / month
Updated hơn 2 năm ago

Graphic Design / Illustration

時尚平面設計

Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 35K TWD / month
Updated hơn 2 năm ago