Updated 3 Months agoIT » App Developer

Mô tả công việc

-工作內容:既有產品功能開發及維護。

Yêu cầu

1.具 Flutter 或 React Native 或 Xamarin 開發經驗。

2.若不使用跨平台開發框架,同時兼具 Android、Java/kotlin 與 iOS、SWIFT、Mac OS 亦可。

3.不限制開發框架,最主要需要能同時生產 ios 與 android app 即可。

4.具 Apple Store 與 google play 上架經驗,有使用 svn 或 Git 進行版本控管經驗。

5.具備良好的分析及解決問題的能力與高度責任感,自我管理、溝通協調能力及團隊合作精神,面試時請盡量準備開發過的產品展示。

Interview process

1.測驗

2.主管面談

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

浚瑞網路科技有限公司

台中市西屯區市政路

Về chúng tôi

運動的風氣,在台灣已萌芽多年,然而作為以運動為主的平台卻很少很少,我們是由一群熱愛運動、有想法並且敢於將想法付諸行動新創公司,同樣的我們也期望能找到和我們一樣熱愛運動並且喜歡分享運動資訊的夥伴,若你也是,歡迎加入我們的行列。

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 浚瑞網路科技有限公司

資深APP開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 800K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深網管工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深MIS工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深維運工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

財務會計(須目前在菲律賓)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深全端工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深SEO行銷專員- 搜尋引擎最佳化

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

後端工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深外派後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深外派全端工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

資深全端工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

全端工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

UI/UX視覺設計

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước