CakeResume Job Search

Logo of 知識體科技股份有限公司.
QuizFun考尚樂至今創立五年,為會員超過15萬的線上學習平台,包含線上試題練習及課程學習系統,致力於幫助考生順利考上自己的目標。先前以多益課程為主軸,目標為不斷創新課程廣度及學習
Nhà tuyển dụng hoạt động hơn 3 năm trước
台北市大安區光復南路102號六樓
Logo of 喵喵科技股份有限公司.
《喵喵書評》是喵喵科技股份有限公司的核心產品,致力於打造全台灣最具影響力的知識交流平台。我們匯聚來自世界各地的愛書人,共同撰寫書評,分享知識經驗,讓閱讀成為更具價值的驗。喵
Nhà tuyển dụng hoạt động 7 tháng trước
新北市新莊區新北大道三段五號三樓之一
Logo of SoundOn 聲浪媒體科技股份有限公司.
soundon整併語音社交平台goodnight-合併年營收上看千萬美金-090459186.html ▍「勤益王子」顧立楷卸下Uber光環,再創業SoundOn目標台灣最大Podcast平台: https://www.bnext.com.tw/article/54707/taiwan-podcast-platform-soundon ▍打造繁中市場 Podcast 生態系,SoundOn 聲浪媒科技搶攻...
Nhà tuyển dụng hoạt động 3 ngày trước
台北市松山區南京東路五段188號4樓之一B室
Logo of 慧景科技股份有限公司.
品管理模式,以雲端的應用為主,以網頁、行動裝置等為主要的呈現方式,讓客戶可以得到最即時的軟服務。 ---------- 認識我們 ---------- 慧景科技官網: 慧景科技 thingnario 慧景科技medium: thingnario 慧景科技 – Medium 也歡迎加入我們facebook粉絲...
Nhà tuyển dụng hoạt động 3 ngày trước
台灣台北市中正區南昌路2段81號5樓
Logo of 慧景科技股份有限公司.
公司介紹 thingnario在2017年成立,我們以「轉化工業領域知識,以軟與系統降低傳承成本、提升效率、準確度與產值」為使命,藉由結合台灣各式隱形冠軍,尤其是工業、製造業的「老師傅經驗」與我們專長的巨量
Nhà tuyển dụng hoạt động 7 tháng trước
台北市中正區思源街18號4樓406室
Logo of 領頭羊科技股份有限公司.
有物報告是台灣第一個付費訂閱制媒,我們相信透過付費模式,能夠專心服務讀者,提供他們高品質的閱讀驗。 我們的作品包含有物報告付費版、區塊勢、科技島讀。
Nhà tuyển dụng hoạt động hơn 4 năm trước
台北市敦化南路一段 218 號 3 樓
Logo of 樂證科技股份有限公司.
法規領域的合作夥伴。 ∎ 我們目前正在努力,為團隊建立一套培養專業法規顧問的 Program,分為: 【專家領域知識】(電性電磁、軟、材料物化性、生物相容性、臨床、滅菌等) 【資料分析資料視覺化呈現】 【簡報口語能力
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 1 tháng trước
台北市中山區樂群二路187號8樓
Logo of 鼎琳科技股份有限公司.
鼎琳科技成立於2015年8月,專注於數位行銷業界、各中小企業之軟系統開發,知識共享相關軟產品的研發工作。 我們正在找尋各項專業技能人才,但除此之外還希望您有一顆堅定的心!不要怕
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 4 năm trước
10343台北市大同區甘谷街22號2樓
Logo of 鼎琳科技股份有限公司.
鼎琳科技成立於2015年8月,專注於數位行銷業界、各中小企業之軟系統開發,知識共享相關軟產品的研發工作。除提供高品質之客製化軟產品於客戶外,亦積極與行銷業界等數位行銷企業
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 5 năm trước
台北市大同區延平北路102號8樓
Logo of 鼎琳科技股份有限公司.
鼎琳科技成立於2015年8月,專注於數位行銷業界、各中小企業之軟系統開發,知識共享相關軟產品的研發工作。除提供高品質之客製化軟產品於客戶外,亦積極與行銷業界等數位行銷企業
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 5 năm trước
台北市大同區延平北路102號8樓

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.