CakeResume Job Search

Logo of Avalanche Computing Taiwan Inc..
several awards in global huge exhibitions at Viva Tech 2023, LTW 2022, QITC 2021, et., al. What we do: The barrier to entry in AI is lower than ever before, thanks to open-source software, including frameworks like TensorFlow, Keras, PyTorch, and more. However, developing specific AI applications still poses challenges for traditional companies and SMEs, as they must build data pipelines, computing environments, and AI models. But, only a few teams can help speed up the AI computing (NVIDIA
Nhà tuyển dụng hoạt động 5 ngày trước
台北市大安區仁愛路4段34號2F
Logo of 迎棧科技股份有限公司.
公司簡介 inwinSTACK致力於發展 AI 人工智慧、雲端容器化相關技術及產品,並針對智慧製造、智慧城市等產業提供 Nilvana AI 視覺化解決方案。我們團隊擁有豐富的產業經驗、各領域的專業人才與敏捷彈性的的
Nhà tuyển dụng hoạt động hơn 1 năm trước
台灣新北市板橋區文化路二段285號25 樓
Logo of Cloud Interactive雲端互動.
雲端互動(Cloud Interactive)是一間以「UX/UI設計」、「軟體開發」、「人工智慧應用」為主的全方位顧問公司。「專業、創新、挑戰、細心」是雲端互動的特質。我們專注於「使用者經驗設計」,擁有完整的設計、軟體工程與數據科學團隊
Nhà tuyển dụng hoạt động gần 5 năm trước
台北市大安區敦化南路2段95號29樓

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.