Cake Job Search

Logo of 海帶芽科技有限公司.
海帶芽科技是頂尖的編譯與虛擬化技術團隊,幫助客戶建立各式的虛擬機與編譯器,最佳化軟體效能。目前我們專注在開發以 WebAssembly 技術為主的 runtime ,提供包含深度學習框架(e.g. TensorFlow, OpenVINO) 的擴展支援、也提
Nhà tuyển dụng hoạt động 9 tháng trước
台北市內湖區瑞光路408號12樓之1
Logo of Avalanche Computing Taiwan Inc..
we won several awards in global huge exhibitions at Viva Tech 2023, LTW 2022, QITC 2021, et., al. What we do: The barrier to entry in AI is lower than ever before, thanks to open-source software, including frameworks like TensorFlow, Keras, PyTorch, and more. However, developing specific AI applications still poses challenges for traditional companies and SMEs, as they must build data pipelines, computing environments, and AI models. But, only a few teams can help speed up the AI
Nhà tuyển dụng hoạt động 9 ngày trước
台北市大安區仁愛路4段34號2F
Logo of Infinitix 數位無限軟體股份有限公司.
數位無限專注於解決企業面臨人工智慧、混合雲、邊緣運算的挑戰,是亞洲混合 異質雲端管理平台與 AI 計算平台的先驅者,近年協助政府建置台灣第一座 GPU AI 雲平台(TWGC)深得業界肯定,獲得台灣最
Nhà tuyển dụng hoạt động 2 ngày trước
台灣台北市松山區南京東路三段287號
Logo of 迎棧科技股份有限公司.
公司簡介 inwinSTACK致力於發展 AI 人工智慧、雲端容器化相關技術及產品,並針對智慧製造、智慧城市等產業提供 Nilvana AI 視覺化解決方案。我們團隊擁有豐富的產業經驗、各領域的專業人才與敏捷彈性的的
Nhà tuyển dụng hoạt động hơn 1 năm trước
台灣新北市板橋區文化路二段285號25 樓
Logo of Cloud Interactive雲端互動.
雲端互動(Cloud Interactive)是一間以「UX/UI設計」、「軟體開發」、「人工智慧應用」為主的全方位顧問公司。「專業、創新、挑戰、細心」是雲端互動的特質。我們專注於「使用者經驗設計」,擁有完整的設計、軟體工程與數據科學團隊
Nhà tuyển dụng hoạt động gần 5 năm trước
台北市大安區敦化南路2段95號29樓

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.