DSC00771.jpg

Didde Randløv Gøttler

Struktureret og ambitiøs praktikant med BA i Medievidenskab & Digital Design.

     20722271

    [email protected]

    Frederiks Allé 92, 3. th., 8000 Aarhus C.

    LinkedIn

Praktik hos Kid:vertising
Jeg brænder for at omsætte data til indsigt og ikke mindst at udfolde mig kreativt i eksekveringen af indsigt til produkt. Derfor er jeg meget interesseret i en praktikplads i såvel Kid:insight som jeres kommunikations-/marketingafdeling, da jeg dermed kan få et indblik i arbejdsprocesserne, der er forbundet med disse afdelinger. Min faglige ballast reflekterer netop min interesse for disse områder. Via mine fag som Design og Innovationsprocesser fra Digital Design har jeg erfaringer med idégenerering og kreative processer. Igennem mine receptionsanalytiske og kvantitative fag på Medievidenskab har jeg berørt Indeks Danmark m.m. og arbejdet med såvel fokusgrupper som individuelle interviews. Mit nuværende fag, Mediestrategi- og planlægning, giver mig derfor kun yderligere mulighed for at lære den strategiske del af medieplanlægning at kende, nemlig hvordan kvantitative og kvalitative data omsættes til en egentlig strategisk plan.  


På baggrund af min rolle som mor og via mine erfaringer fra min tid som pædagogmedhjælper er det nemt for mig at omgås og interagere med børn. Min humoristiske sans og imødekommende personlighed gør, at jeg har meget nemt ved at tale med både børn, forældre og kunder. Med andre ord falder det mig naturligt at sætte mig ind i jeres primære målgruppe. I skal vælge mig som jeres praktikant i efteråret 2017, fordi jeg er pligtopfyldende, tænker kreativt, er lærenem og yderst hjælpsom - jeg henter gerne kaffe, når voksen-ulvetimen rammer kontoret.   


Jeg håber, ovenstående har fanget jeres interesse, og jeg står med glæde til rådighed til en uddybende snak om praktikmulighederne hos jer. 


De bedste hilsner


Didde Randløv Gøttler

Hvem er jeg?


Studie

Jeg har en bachelor i Medievidenskab og Digital Design og er på nuværende tidspunkt i gang med mit andet semester på kandidaten i Medievidenskab.


Familie

Jeg er 30 år, og til dagligt bor jeg sammen med min mand, Mads, og vores to børn, Alva på 1 ½ år og Villads på 5 ½ år, i Aarhus C. Min sparsomme fritid bruges hovedsageligt med dem, venner og ikke mindst på styrketræning.
Erhvervsfaring

Salgsassistent, Blondie & Buster, 1. august 2012 - 1. august 2014

Mit primære job var ekspedition og vejledning af kunder. Derudover havde jeg det overordnede ansvar for vagtplanen for ejerens tre butikker herunder koordinering af butikkernes i alt 15 salgsassistenter. 

Butikssouschef, Bianco Footwear, 1. januar 2009 - 1. august 2012

Som butikssouschef havde jeg det overordnede ansvar for den daglige drift og ledelse af butikken i Maren Smeds Gyde, Aarhus C., samt ansvaret for vores hjælpe-piger og elev. Desuden stod jeg blandt andet for at indberette løn, bestille kontorartikler og merchandising af butikken. Jeg havde også det overordnet ansvar for vagtplanen i ejerens i alt tre butikker.

 Phoner, McPHONE Telemarketing, september 2006 - december 2008

Telefonisk opsøgende salg og mødebooking.

Pædagogmedhjælper, Børnehaven Askehuset,  februar 2006 -  august 2006

Mødte som regel ind om middagen som et frisk pust, der kunne komme med fornyet energi til huset. 

Salgsassistent, HydroTexaco,  2005 -  2006

Kundeekspedition, åbne- og lukkevagter. 

Uddannelse

Kandidatuddannelse, Medievidenskab, Aarhus Universitet, 2016-2018

 • Markedskommunikation på TV og Film: 
  • Fokus på TV og films rolle i forbindelse med markedsføring og branding.
 • Kvantitativ Evalueringsdesigns og -processer:
  • Udformning af surveys og content analysis, og fokus på evalueringsformål.
 • Mediestrategi- og planlægning:
  • Udformning af  medieplan fra A til Z.
 • Visuelle Storytelling:
  • Produktion af audiovisuelt indhold på baggrund af pitches.

Bacheloruddannelse, Medievidenskab, Aarhus Universitet, 2012-2016

Uddrag af fag:

 • Medietekstanalyse:
  • Analyse af medier analog såvel som digital, film såvel som aviser.
 • Kvantitativ Mediebrugsanalyse:
  • Kendskab til og anvendelse af Indeks Danmark, TV medier, GemiusAudience.
 • Mediereceptionsanalyse:
  • Modtageranalyse, samt metoderne fokusgrupper og individuelle interviews.

Digital Design, Tilvalg, Aarhus Universitet, 2015-2016

 • Digital Æstetik:
  • Analyse af digitale værker og fænomener.
 • Design:
  • Udformning af digitale løsninger på det teoretiske plan, workshops, kodning.
 • Innovationsprocesser:
  • Det teoretiske grundlag for idégenering, brainstorming, constraints samt forståelse for innovation.

HF, Th. Langs, 2006-2008

ProjekterUdklip.PNG
Udklip1.PNG

Design 

I forbindelse med faget Design på Digital Design udarbejdede jeg i samarbejde med to medstuderende, den fiktive app MS net - en app, der kunne facilitere kontakt mellem sclerosepatienter.

Udklip2.PNG
Udklip4.PNG
Udklip5.PNG

Visuel Storytelling

Screenshots fra vores første produktion. En video, der maksimalt måtte være 60 sekunder lang. Min rolle i forbindelse med produktionen var at fungere som producer. Jeg havde derfor det overordnede ansvar for overholdelse af tidsplan, booking af settet og udstyr, samt kontakten til skuespilleren.

Powered by CakeResumePowered by CakeResume
Powered by CakeResumePowered by CakeResume