Profile 03 00@2x

Горан Павловић

наставник технике и технологије


Поседујем вишегодишње искуство како у предузетничким пословима тако и у производној сфери, све до технике и технологије. Посао који сада радим је најлепши и најбољи где могу да објединим до сада научено а пружа могућност перманентног учења и унапређивања.

    
Београд, Србија
[email protected]

Образовање

Технички факултет, Зрењанин 

2018-2019 

Мастер професор информатике и технике 

Технички факултет, Зрењанин                                                                                                      2009-2011                                                                                                                                                                          Дипломирани професор технике и информатике 

Политехничка академија, Београд 
1991-1995, 
Машински инжењер

Радно искуство

ОШ ''Раде Драинац'', Београд, 2018 - тренутно наставник технике и технологије, техничког и информатичког образовање -

ОШ ''Јован Ристић'', Београд, 2017-2018 наставник технике и технологије, информатике и рачунарства

Стручно усавршавање

Бројни семинари и стручна усавршавања из све четири области компентција

Paragraph image 00 00@2x

Вештине


Рад на рачунару


Office 365, Moodle, више различитих 
апликативних програма, познајем основе програмирања, 


Мотивисаност 

Имам сталну потребу за стицањем нових знања


Страни језици 

Енглески језик: основни ниво

 Руски језик: основни ниво  


Хоби


Спортске манифестације

Ситне поправке
Едукативна путовања
Боравак у природи

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x

Додатни материјал

Неке од радова мојих ученика за време наставе на даљину можете погледати на 

Learn More
Powered by CakeResumePowered by CakeResume
Powered by CakeResumePowered by CakeResume