Bwcw3nh9r9npxtkmfcyl

Ivana Vulinović

Nastavnik sam u Medicinskoj školi "7.april" u Novom Sadu na predmetu Preduzetništvo i stučnim predmetima: Zdravstvena nega i Akušerstvo sa negom vežbe i nastava u bloku.
Posedujem kompetencije iz više oblasti koje sam stekla kroz dugogodišnje iskustvo u radu u školi i na prethodnom poslu na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV, kao i kroz stalna stručna usavršavanja iz oblasti obrazovanja i zdravstva. Svojim zalaganjem želim da utičem na unapređenje obrazovanja i vaspitanja učenika.

Novi Sad, RS
[email protected]


Obrazovanje


Univerzitet u Novom Sadu

2012-2015.

master ekonomista


Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

2009-2010.

stukovna medicinska sestraUniverzitet Educons, Sremska Kamenica

2005-2007.

diplomirani ekonomista


Viša medicinska škola u Beogradu

1999-2005.

viša medicinska sestra


Medicinska škola "7.april", Novi Sad

1992-1996.

ginekološko-akušerska sestra 

Radno iskustvo

Medicinska škola "7.april", Novi Sad, 2007 - trenutno 

nastavnik na predmetu preduzetništvo i na stručnim predmetima

Klinika za ginekologiju i akuserstvo, KCV, Nov Sad, 1998-2007.

organizaciona sestra porođajnog bloka

Dom zdravlja "Dr.Mladen Stojanović", Bačka Palanka, maj-jul 1998.

medicinska sestra-tehničar

Veštine


Interpersonalne veštine

Posedujem više inerpersonalnih veština koje mi dosta pomažu u radu i saradnji kako sa kolegama na poslu, tako i sa učenicima. Timski sam orijentisana, što se posebno iskazuje kroz razmenu ideja u grupi i preuzimanju odgovornosti. Prihvatam kritike i tuđe sugestije, svoj deo odgovornosti kao i spremnost za rad na zajedničkom cilju.

Organizacija

Prethodno radno iskustvo dosta mi je pomoglo u sticanju organizacionih sposobnosti. Umem da radim i organizujem veću ili manju grupu ljudi za rad na zajedničkom cilju. 


Prilagodljivost 

Dobro i brzo se prilagođavam promenama u okruženju. Posedujem fleksibilnost i kreativno reagovanje na sve promene koje mogu uticati na moj posao.


Komunikacija 

Uspešno komuniciram sa drugim ljudima, u svim oblicima komunikacije (pismenoj, usmenoj, prezentovanju, javnom nastupu i pregovaranju).


Društvenost-liderske veštine Sposobna sam da efikasno radim u grupi sa drugim ljudima, iz internog i eksternog okruženja. Liderske veštine naročito su izražene u internom okruženju gde uz motivaciju postižem pozitivan uticaj na ponašanje pojedinaca i grupe.  


Motivacija 

Ispunjena sam i zadovoljna poslom kojim se bavim i za koji sam se školovala, jer kroz njega mogu da iskažem svoja znanja i veštine. Zagovornik sam stalnog učenja i usavršavanja iz različitih oblasti.


Informatička pismenost Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, Outlook Express.


Strani jezici 

Nemački jezik: čitanje - srednji nivo pisanje - srednji nivo konverzacija - srednji nivo Engleski jezik: čitanje - osnovni nivo pisanje - osnovni nivo konverzacija - osnovni nivoParagraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2x

Skupovi, konferencije, projekti

Učestvovala sam na velikom broju stručnih skupova, seminara, konferencija, kao slušalac i autor radova.


Paragraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2x


Javni čas 

Održala sam prvi akreditovan javni čas u školi u kojoj radim.  


Priprema učenika i učešće na regionalnom takmičenju Dostignuća mladih, Poslovni izazov.  

Paragraph image 00 00@2x
Paragraph image 03 00@2x

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Organizator sam i zagovornik edukacija i van rada u školi.

Organizator seminara za kozmetičare "Znanje je moć" 08. oktobra 2019. u Novom Sadu.

Paragraph image 03 00@2x


Javni čas preduzetništva - promocija preduzetničkog učenja mladih, održava se svake godine u našoj školi, čiji sam jedan od organizatora. Gostovali su stručnjaci iz Nacionalne službe za zapošljavanje (Preduzetnički centar, Tim za profesionalnu orjentaciju), Regionalna razvojna agencija Bačka iz Novog Sada, ugledni i uspešni preduzetnici.

Paragraph image 03 00@2x

Hobi

PUTOVANJA 

 Volim da putujem i do sad sam posetila veliki broj evropskih zemalja.

FILMOVI 

Psihološke drame, trileri i komedije. 

ČITANJE 

Omiljeni pisci: Donato Karizi, Gijom Muso, Paulo Koeljo, Ivo Andrić, Meša Selimović. 

MUZIKA 

Pop, rok.

Powered by CakeResumePowered by CakeResume