Profile 03 00@2x

Jasna Marković - Vujanović


Nastavnik flaute sa preko 25 godina iskustva u radu. 

Pedagogiju shvatam u najširem mogućem smislu, tim pre što se muzička pedagogija odnosi na umetnost i zasnovana je na individualnom podučavanju, čime se ostavlja dosta prostora za kreativnost u pristupu. Iako u profesionalnoj biografiji imam pregršt nagrada osvojenih sa svojim učenicima, kao i niz žiriranja na najpriznatijim domaćim takmičenjima, cilj edukacije koju zastupam nije prevashodno takmičarskog tipa. 

Neprekidno se usavršavam, posedujem kompetencije iz svih zahtevanih oblasti. Smatram obrazovanje najboljim izumom civilizacije, ali ga vidim kao živu materiju. 

Nastavnik flaute

Novi Sad, Srbija
[email protected]


Obrazovanje

 Akademija umetnosti, Novi Sad, Srbija

Diplomirani muzičar - flautista (ekvivalent: Master umetnosti)
Apsolvirala 1994. Diplomirala 1998, ocenom 9.45. 

Radno iskustvo

Muzička škola Isidor Bajić, Novi Sad, 1992. god do danas

 • Nastavnik flaute, od 1992. god do danas
 • Rukovodilac stručnog veća duvača,  od 2016. do današnjih dana
 • Pomoćnik direktora za kulturnu i javnu delatnost, od 2019. do danas

OMŠ Josip Slavenski, Novi Sad, honorarni saradnik 2006 -2009.


Srednja muzička škola Tuzla, hororarni saradnik, 2001 -2005.Veštine


Engleski jezik

S lakoćom koristim engleski jezik, usmeno i pismeno.

Na online testovima postižem nivo C1 poznavanja jezika. 

Tokom školovanja, a i kasnije, prevodila sam, za interne potrebe, dosta stručne literature. 
U okviru zadataka koje imam kao pomoćnik direktora za kulturnu i javnu delatnost, održavam korespondenciju sa saradnicima na internacionalnim projektima. 


Upotreba računara

Upotrebljavam i koristim ceo paket MS office. Takođe se služim programima za pisanje nota: Sibelius, MuseScore, Finale. Koristim program Canva, za izradu različitih promotivnih materijala, i gotovo sve Google alate, kao i još mnoge web alate za izradu edukativnih materijala. 


Organizacione sposobnosti

Zbog prethodno navedenog, poslednjih nekoliko godina sam rukovodilac Stručnog veća duvača, a potom i delom norme, pomoćnik direktora za kulturnu i javnu delatnost Škole. Moje brojne aktivnosti obuhvataju organizaciju svakodnevnih aktivnosti odseka, realizaciju školskih koncerata, komunikaciju i saradnju sa ustanovama od značaja za Školu. Paragraph image 05 00@2x
Paragraph image 05 01@2xNova školska zgrada 

Od 2021/22. školske godine, nastavu ćemo nastaviti u novoj školskoj zgradi. Drago mi je da ću svojim delovanjem doprineti i kao nastavnik i kao rukovodilac, da nova zgrada zaživi. 

Paragraph image 01 00@2x

Priznanja

Dobitnik sam nagrada:

 • Najuspešniji nastavnik Takmičenja kamerne muzike u mađarskom gradu Balassagyarmatiju 1996. godine
 • Za dugogodišnje rezultate u radu, koje dodeljuje ZMBŠS, 2015. godine
 • Kao najuspešniji nastavnik na međunarodnom takmičenju Femus u Subotici, 2016. godine

Projekti

Projekti u kojima sam učestvovala kao koordinator:

 • Internacionalni orkestarski projekat Triorka (2016-2017-2018)
 • 'Uklaviri se' - obaranje Guinissovog rekorda u najmnogoljudnijem sviranju na klaviru, 2019/20. školske godine.

Paragraph image 00 00@2x

Letnji kampovi

Letnji kampovima UG Družiciranje, od 2016-2018

 • Vrdnik
 • Bagremara pored B. Palanke
 • Gučevo

Paragraph image 02 00@2x

Predavanja

OK klub Novi Sad, 2018 -2019 godine,

teme:

 • Slobodno vreme
 • Talenat
 • Motivacija
 • Roditeljska podrška

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x
Profile 03 00@2x

Hobi

 • Craftwork - izrada planera
 • DIY prerada nameštaja
 • Šivenje

Powered by CakeResumePowered by CakeResume