Јелена Алексић 

Мастер теоретичар уметности

Поседујем огромну жељу да учествујем у великим пројектима и да реализујем неке од својих идеја! Поред завршених мастер студија, на којима сам се фокусирала на дечију хорску музику, завршила сам и соло певање (средњи ниво). Основала сам удружење музичара „Музика на куб", као и градски и дечији хор Културног центра Врбаса „Бачки певачи".

Врбас, Србија 

[email protected]

Profile 04 00@2x

Образовање

Академија уметности, Нови Сад, 

2013 - 2015

Мастер теоретичар уметности

Академија уметности, Нови Сад, 

2007 - 2012

Теоретичар уметности

Средња музичка школа „Исидор Бајић", Нови Сад, 

2005 - 2007

Музички извођач, соло певачРадно искуство

ОШ „Братство јединство", Куцура, 

2020 - тренутно 

Наставник музичке културе

Удружење „Музика на куб", Врбас, 

2019 - тренутно 

Хоровођа дечијег и градског хора Културног центра Врбаса „Бачки певачи"

ОШ „20. Октобар", 

Врбас, 

2017 - 2018 

Наставник музичке културе 

Основна музичка школа, 
Врбас, 

2015 - 2016 

Приправник из солфеђа, теорије музике и хора


Вештине

Тимски рад


Дугогодишњи сам координатор између свих музичких састава удружења „Музика на куб" и Културног центра Врбаса.

Организациона ефикасност


Организатор сам већег броја целовечерњих концерата, школских приредби и  хуманитарних акција.

Мотивисаност


Мотивисана сам да стичем нова знања како из сфере образовања, тако и из других области. Лети држим бесплатне музичке радионице, као и курсеве певања.

Дивергентно мишљење


Креативна сам и имам способност да брзо решавам проблеме. 

Флексибилност


Лако се прилагођавам променљивим ситуацијама и одлично функционишем под притиском. 

Самопроцена


Вредна сам, перфекциониста, имам самопоуздања и верујем у своје способности.

Страни језици


Енглески језик: 

читање, писање, конверзација - средњи ниво

Рад на рачунару


Office 365, велики број веб - алата за израду едукативних материјала

Комуникација


Успешна сам у свим облицима комуникације: писаној, усменој, презентовању, јавном наступу и посредовању.


Награде

Бронзана медаља на међународном такмичењу хорова у Охриду и награда за најбољег солисту.

Охрид 2018.

Сребрна медаља на фестивалу „Мајске музичке свечаности", 

Бијељина 2014.

Сарадња са локалном заједницом

У сарадњи са Културним центром Врбаса, Општином Врбас, чланови удружења „Музика на куб" под мојим руководством организовали су многобројне хуманитарне концерте и догађаје.

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x
Paragraph image 06 00@2x
Paragraph image 06 01@2x
Paragraph image 06 02@2x

Медији

Локални медији подржавају мој рад, како у хору, тако и ван њега и често праве репортаже о догађајима и концертима. Ово је један од годишњих концерата хора, који су медији пропратили.


Хоби

Волим да пишем песме за децу.
Један од мојих радова је још необјављена прича у стиховима о  Џез буби, коју планирам ове године да реализујем.

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x
Powered by CakeResumePowered by CakeResume