Joyjxvqxakj61kq63uyi

Lični podaci:

Jelena Dragović

Nastavnica engleskog jezika iz Beograda

"Ako je čovek pozvan da bude čistač ulica, trebao bi to učiniti jednako kao što je Mikelanđelo slikao, Betoven komponovao ili Šekspir pisao."
Martin Luter King

Želim da radim svoj posao - posao nastavnika ,koji je često i posao psihologa,pedagoga,posrednika,medijatora,zastupnika,prezentera,zabavljača,blagajnika,administatora,trećeg roditelja jednako onako kao što je Mikelanđelo slikao, Betoven komponovao ili Šekspir pisao.


Belgrade, RS
[email protected]


    Obrazovanje:


Filološki fakultet,Beograd

2000. - 2005.

Profesor engleskog jezika


    Radno iskustvo:


Sep 2008 ~ Trenutno


    Veštine:


Fleksibilnost

 Spremna sam i sposobna da se menjam u skladu sa promenom okolnosti. Ne opirem se preuzimanju odgovornosti za više zadataka, i mišljenja sam da se na taj način uči i napreduje. U našem poslu jedna od ključnih stvari je upravo prilagođavanje i modifikovanje pristupa učenicima,roditeljima ,saradnicima pa na kraju krajeva i problemima tj zadacima.


Motivisanost

 Moj najveći pokretač je to što volim da pomažem drugima. Stalno sebi postavljam male ciljeve čijem  ostvarenju pristupam sa entuzijazmom. Ne plaše me problemi,doživljavam ih kao izazove.Tamo gde uspem da ostvarim cilj to mi daje novu snagu. Dešavali su se i neuspesi ,ali oni su samo lekcija posle koje bogatija za još jedno iskustvo idem dalje. Izvore motivacije i energije sakupljam i od svojih učenika.


Timski rad

Smatram da ne postoji samo jedan pristup zadatku ili problemu. Reč TEAM -TIM je na engleskom i skraćenica od Together Everyone Achieves More,udruženi svi dobijamo više. Psihologija tima daje posebnu efektivnost radu. U školi sam član nekoliko timova (Tim za PO,Klub roditelja i nastavnika, Pedagoški Kolegijum ,Projektni tim-Odgovorno demokratsko društvo,Tim za razvojno planiranje) Uostalom, neuspeh lakše podnosimo u društvu, a kod uspeha je najvažnije da imaš sa kim da ga podeliš. 

Video lekcija

Na jednom od časova sa učenicima 7. razreda ovaj kratak film koji sam napravila koristila sam u nastavi. Tema je aktuelna,prednosti i mane video igrica. Reakcije učenika su bile sjajne,i što je najvažnije podstaknuti su na razmišljanje. Napravila sam još nekoliko video lekcija koje možete naći na mom you-tube kanalu . 


Stručno veće stranih jezika

 Rukovodioc sam Stručnog veća stranih jezika od 2009 godine. U prilogu je izveštaj o aktivnostima veća.

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ОД 2009 ДО 2019 


Протекле деценије чланице овог већа су биле: 

 -Милица Перишић,енглески језик,у пензији од 2011.

 -Снежана Вељовић,немачки језик,у пензији од 2018.

 -Драгана Вуксановић, немачки језик 

-Марија Бејатовић, енглески језик 

-Мирјана Зеленовић, енглески језик 

-Јелена Драговић, енглески језик

 -Ирена Миљковић, енглески језик 

-Марија Коковић, енглески језик 

-Ивана Анђелковић, немачки језик 


 Стручно веће страних језика је одувек било специфично по позитивној, покретачкој енергији и тенденцији ка међусобној сарадњи и подршци, а све у циљу напредовања, како на нивоу већа, тако и на нивоу школе. Усклађивање и планирање су још један од разлога успешног рада овог већа. Ово подразумева редовну наставу, писмене и контролне задатке, допунске и додатне часове, али и ванредне активности као што је на пример припремна настава за предшколце. Пракса је да се одржавају и угледни часови, увек похваљени и радо посећени. У настави се примењују разноврсне методе, задаци различитог нивоа тежине, диференцирана настава. Примењује се и вршњачко подучавање у наставном процесу. Прати се напредовање ученика који похађају допунску и додатну наставу као и ученика који раде по ИОП-у и индивидуализацији. Посебно се ради са ученицима који брзо и лако уче. Разматрају се и анализираjу критеријуми оцењивања. 


 Овај непрекидни прогрес није случајан и производ је редовног и савесног стручног усавршавања чланица већa, из области све четири компетенције. Ту су се као теме нашли школско законодавство, наставна средства савременог образовања, бројне конференције, пружање подршке ученицима, тематско интердисциплинарно планирање . 

 Марија Бејатовић са педагогом школе Невенком Крагуљац држи семинар под називом:Утицај школе на подизање васпитне функције породице,који је под бројем 90 у каталогу. Она је заслужна и за постављање Форум сцена тј . примену техника Форум театра . Задужење које веома успешно обавља још од 2005. године. 

 Драгана Вуксановић и Ирена Миљковић су чланице Стручног актива за развојно планирање школе. Активно су учествовале у писању школског развојног плана,годишњег плана и акционог плана на основу извештаја Тима за спољашње вредновање рада школе. 

 С поносом се можемо похвалити да је наша чланица, Ирена Миљковић, изабрана за саветника,спољњег сарадника за заштиту од насиља у МПНТР. Од почетка ангажовања у школи води Вршњачки и Медијаторски тим у оквиру програма „Школа без насиља“.Као наставник сарадник подстиче развој ненасилних вредности међу ученицима, конструктивно решавање проблема, уважавање међусобних разлика, прихватање и поштовање правила понашања. Ученици су укључени у различите активности са циљем подизања свести и оснаживања да у„ кризним ситуацијама“ преузимају активне улоге које доприносе превенцији и спречавању насиља. Кроз бројне едукације и учешћа у пројектима стекла је знања и вештине које користи пружајући подршку ученицима, наставницима и родитељима. Неколико година је била и активни члан Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Чланице су активне и у Клубу родитеља и наставника. Ирена Миљковић активно спроводи активности у оквиру Клуба родитеља и наставника, где у сарадњи са родитељима реализује радионице са циљем развијања способности ученика које су битне за учење , опажање, решавање проблема, вербалну и невербалну комуникацију и њихово прилагођавање на различите захтеве породице, школе друштва као и на сопствене промене које су саставни део одрастања. Организатор је различитих креативних, едукативних и културно- уметничких активности усмерених ка креирању подстицајног и безбедног школског окружења. 

 Задужења Драгане Вуксановић у оквиру Клуба родитеља су посете. Тако су наши ученици захваљујући родитељима који са њом сарађују посећивали више пута позоришта по смањеним ценама улазница. Посетили су и Ботаничку башту,Телевизију Пинк и Прихватилиште за животиње у Раковици.

 Јелена Драговић се бави професионалном орјентацијом, па родитељи чланови Клуба долазе по договору у школу и презентују занимања којима се баве. Неки су чак омогућили и посете њиховим радним местима. 


 Настава се оплемењује модерним технологијама. Однедавно нам је доступна и паметна табла која такође доприноси богаћењу редовне наставе . Примењују се видео лекције, интерактивне игре на рачунару, live тестови атрактивно анимирани, power point презентације, глума, песма, игра. Користе се методе импровизације, техника замрзнутих слика, препев поезије са енглеског на српски језик, тестови вишеструке интелигенције,НТЦ метода. Повремено укључујемо и квизове. Један такав био је и квиз на енглеском језику о животу и успесима Николе Тесле,у ком је учествовало и стручно веће страних језика. 

 Једна од иновација је и пројектна настава. Kао резултат пројектне наставе обележава се Дан страних језика. Ученици од 4. до 8. разреда су у сарадњи са свим наставницама страних језика, као и наставницом српског језика реализовали истраживачки пројекат, под слоганом „ У Филипу пола света“ . У овом пројекту су учествовале Марија Бејатовић, Јелена Драговић и Ирена Миљковић, Драгана Вуксановић и Ивана Анђелковић и наставница српског језика Александра Зорић. Промовисан је значај учења страних језика како у оквиру школе, тако и ван ње, било за потребе школе или посла, као и учења из задовољства, за размену искустава и комуникацију. 

У циљу остваривања међупредметних компетенција радили смо и пројекат на тему : Прослава Нове године у Азији. У овом пројекту су учествовале наставнице енглеског језика Марија Бејатовић, Ирена Миљковић и Јелена Драговић. Представљено је како се Нова година прославља у Нигерији , Индији и Кини. Ученици су приказали занимљивости и специфичности ових земаља, израдили су сувенире који су њихови традиционални симболи, пио се индијски чај, плесао индијски плес уз њихову традиционалну музику, продавали колачи. И опет смо се забавили, били предузимљиви, сарађивали, истраживали, научили пуно тога новог и схватили колико је разноликост лепа.

 Били смо и део пројекта на тему Средњи век. Део материјала који су ученици припремили са наставницом српског језика, Александром Зорић, смо превели на енглески и немачки језик како бисмо остварили корелацију. Страни језици су веома погодни за остваривање корелације. Пронашли смо везу између физике и енглеског језика ,па тако ученици 6. разреда обрађују скраћенице у физичким појмовима које потичу из енглеског језика. Такође су повезивани страни језици са српским језиком приликом обраде прошлих времена. А шестаци раде и power point презентације на тему Робин Худ, део градива из историје. Ускладили смо обраду Савезне републике Немачке на часовима географије, немачког и енглеског језика. На годишњем нивоу пракса је израда пројеката на тему Нова година, Божић, Ускрс, породица. Обележавамо и ”Дан здраве хране”. 

 Инсистира се и на развитку предузетничког духа. Наиме већина пројеката који се раде подразумевају и организацију продајних изложби ( сувенири, колачи, напици, украси..) Ово се веће може похвалити и високим оценама просветних инспектора. 

 Такође, не прође ни једна година, а да наши ученици не освоје неко место на такмичењима из страних језика.   

Seminari 

Tema (2018/2019)

-Školsko zakonodanstvo-osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja

-Implementacija Office 365 u organizaciji rada škole i primena u nastavi

-Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

-Preduzetništvo

-Looking at Differentiationin a Different Way,stručno predavanje

-Mixed feelings about mixed ability? A survival guide for mixed classes


-CELTA-Is it for me?


Realizator

-Smilja Krneta,Biljana Lajović,Slavica Đorđević-Društvo učitelja Beograda-OKC


-O.Š- "Bora Stanković"


-Novi Logos-English Book ,Zoltán Rézműves-English Book ,Andjela Ajbl


Tema (2019/2020)

-Nastava stranih jezika orjentisana ka ishodima
-Kreativni rad sa učenicima na prevenciji psihoaktivnih supstanci

-Ljubav preko neta,Zloupotreba društvenih mreža-predavanje

-Adolescencija i psihofizičke promene 
kod adolescenata

-E portfolio ,instrument za napredovanje i saradnjuRealizator

-ZUOV


-Centar za promociju zdravlja-Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd


-DEOPS,Zadružbina Ilije Kolarca


-DEOPS,Zadružbina Ilije Kolarca


-OKC

Ugledni čas

Tema : "Srbi u Ujedinjenom Kraljevstvu".
 Ovaj ugledni čas je istovremeno bio i korelacija sa geografijom. U saradnji sa koleginicom Ivanom Djordjević koja predaje geografiju pripremili smo učenike 8. razreda za prezentovanje znanja o Ujedinjenom Kraljevstvu stečenog na časovima geografije na engleskom jeziku. Sve ovo praćeno je zanimljivim aktivnostima,a posebna atrakcija su Srbi u Ujedinjenom Kraljevstvu kkoje su učenici istraživali.
Paragraph image 00 00@2x
Powered By CakeResume