Jelena Vidovic

Nastavnik zdravstvene nege


  Novi Sad, Serbia

 

Uvek sam zamisljala sebe kao učiteljicu i medicinsku sestru i danas  mogu da kazem da mi se ispunio san.

Moj cilj je da obučavam medicinske sestre prema standardima i sestrinskim procedurama na nivuo naše zemlje.

Radno iskustvo

Nastavnik Zdravstvene nege     Medicinska škola "7.april"

August 2016 - Present

Nastavnik zdravstvene nege, obrazovni profil ginekolosko akuserska sestra i medicinska sestra tehnicar.

Patronažna sestra  •  Dom zdravlja Novi Sad

October 2015 - August 2016

Patronazna sestra na terenu Kac, Budisava,Kovilj,Sangaj.
Obavljala kucne posete porodiljama, edukaciju o nezi i ishrani porodilje i nezi i ishrani novorodjenceta, obrada pupcane rane.
Posete i edukacija hroničnim bolesnicima.

Nastavnik Zdravstvene nege  •  Medicinsa škola "7.april" Novi Sad

November 2010 - September 2015

Nastavnik predmeta Akušerstvo sa negom,Ginekologija sa negom,Zdravstvena nega,Interna medicina sa negom,Osnove kliničke medicine,Psihijatrija i neurologija sa negom,Pedijatrija sa negom kod obrazovnih profila medicinska sestra tehnicar, ginekolosko akuserska sestra, stomatoloska sesta tehnicar, pedijatrijska sestra tehnicar.

Obrazovanje

2017 - 2018

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd

Specijalista strukovna medicinska sestra-Oblast metodika nastave

2013 - 2014

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Ćuprija

Strukovna medicinska sestra-babica

2006 - 2009

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Ćuprija

Viša ginekološko-akušerska sestra

Veštine

Timski rad:


Predmet koji predajem upucuje kolege na medjusobnu saradnju i koordinaciju u cemu se snalazim dobro.


Motivisanost:


Motivišu me učenici, obučavanje, uspeh učenika, lični uspeh,...

Strani jezici:


Engleski-osnovni nivo


Fleksibilnost:


Prilagodjavam se novonastalim situacijama.Saradnja


Sajam obrazovanja "Putokazi"

Predstavljanje smera ginekološko-akušerska sestra

 

Sajam obrazovanja " Putokazi "

Predstavljanje sekcije Realistički prikaz povreda, oboljenja i stanja.


Republička takmičenja:

Domaćini takmičenja iz predmeta Zdravstvena nega

Hobi 

Putovanja:

Krivi toranj u Pizi

Rafting Tarom

Kuvanje:

Powered By CakeResume