CakeResume Job Search

Logo of 威煦軟體開發有限公司.
【內容行銷】 1. 負責ESG、CSR、環安衛相關議題研究等相關工作,包括國內外發展趨勢及熱點分析。 2. 撰寫對外文章及PPT製作 【跨部門支援】 1. 協助與合作夥伴舉行線上線下活動 2. 協助跨部門
#marketing
550K ~ 700K TWD / year
No management responsibility
Logo of 炙讓數位行銷.
為什麼要加入 炙讓? 加入炙讓 🚀 從 #企業商模 到 #行銷策劃 你能深入了解品牌的從 0 到 1 用行銷的力量 🌟 讓更多人看到好、有價值的品牌 💡 <您的工作內容有...> 品牌行銷、社群行銷等活動
powerpoint
google drive
excel
38K ~ 60K TWD / month
2 years of experience required
Managing 1-5 staff
Logo of 京采國際資訊股份有限公司.
--負責品牌推廣-- 歡迎有熱情、活力、喜愛工作的人! 具有團隊合作精神,積極主動,具有正面思考特質,每天都有不斷的創意湧出!具有高度企圖心、挑戰業績獎金! 具品牌店商線上活動與文案企劃能力
400K ~ 700K TWD / year
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 炙讓數位行銷.
為什麼要加入 炙讓? 加入炙讓 🚀 從 #企業商模 到 #行銷策劃 你能深入了解品牌的從 0 到 1 用行銷的力量 🌟 讓更多人看到好、有價值的品牌 💡 <您的工作內容有...> 品牌行銷、募資行銷等企劃
powerpoint
google drive
excel
35K ~ 55K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 炙讓數位行銷.
為什麼要加入 炙讓? 加入炙讓 🚀 從 #企業商模 到 #行銷策劃 你能深入了解品牌的從 0 到 1 用行銷的力量 🌟 讓更多人看到好、有價值的品牌 💡 <您的工作內容有...> 品牌社群行銷等企劃規劃
powerpoint
google drive
excel
30K ~ 50K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.