CakeResume Job Search

Logo of 織創流行科技有限公司.
工作內容 1. 喜歡時尚、關注環保,負責介紹及銷售門市商品。 2.溝通能力強、 提供顧客之接待與需求服務(如:試鞋服務、搭配建議、調貨、及退換貨處理)。 3.負責商品進貨入庫、銷售管理及庫存管理
+fashion
+retail
sales
170 ~ 200 TWD / hour
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.