Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Taoyuan City, Taiwan
Logo of 昊坤創業投資顧問股份有限公司.
案經驗,對行銷活動事項細心、積極、負責並能獨立完成作業。 7. 熟悉操作影片拍攝、剪輯與後製,和動畫字卡等素材製作。 8. 能利用相機及機進行各類短片拍攝,側拍素材等,並願意學習其他不
平面設計/美編人員
商業設計
設計助理
27K ~ 30K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.