Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of 懶人經濟學理財媒體.
【關於懶人經濟學】 懶人經濟學是台灣頭部理財投資自媒體,團隊成員來自台灣、香港以及美國。我們做的並不是財經,而是教育;幫大家跨出理財投資的第一步,讓所有人「在錢面前一樣平等」是我們
台灣
Google Analytics
SEO
2K ~ 3.5K TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 懶人經濟學理財媒體.
驗 加分條件: 1. 具備積極開放的學習能力,能夠應對新知挑戰 2.英文讀寫能力佳,需研究國外相關資訊與關注相關新聞 3. 擁有虛擬貨幣 or 傳統金融的衍生性金融商品交易經驗 4. 具備
251台灣新北市淡水區
3K ~ 5K TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of MaiCoin.
務,解決客戶問題含客訴處理。 3.管理官方社群 4.整理客戶建議與反饋並提出改善方案,追蹤相關部門處理狀況與進度 5.維護客服品質並提升客戶服務滿意度 6.完成主管交辦之事項
一般商業學類
經濟學相關
32K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.