CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Full-time
Logo of 長青資訊股份有限公司.
工作簡述: 1. 市場調查 & 遊戲產品規劃。 2. 遊戲文檔設計與撰寫。 3. 數學模型EXCEL設計。 4. 數學模型程式設計。 5. 數學模型模擬測試安全認證。 6. 遊戲分析與遊戲性調整,以及提出見解。 7.
SLOT
VBA
Golang
30K ~ 80K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.