Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 37,000元起 (含北區津貼2,000元) 考取驗光生證照者,薪資為$37,000+證照津貼$2,000 考取驗光師證照者,薪資為$37,000+證照津貼$3,000 擔任驗
特考驗光生
特考驗光師
高(普)考驗光生
37K ~ 37K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
【工作內容】 ‧顧客接待 ‧商品包裝及陳列 ‧眼鏡商品銷售 ‧專業驗光、配鏡加工、眼鏡調整 ‧顧客眼鏡售後服務 【工作地點】 台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 35,000元起 考取驗光生
CakeResume 2023 Career Fair
高(普)考驗光師
高(普)考驗光生
37K ~ 37K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
【工作內容】 ‧顧客接待 ‧商品包裝及陳列 ‧眼鏡商品銷售 ‧配鏡加工及眼鏡調整 ‧顧客眼鏡售後服務 【工作地點】 台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 月薪 33,000元 (含北區津貼2,000元) 通過社內顧客
CakeResume 2023 Career Fair
高(普)考驗光師
高(普)考驗光生
39K ~ 39K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
/ 驗光生合格證照 【工作地點】 台灣全國門市 【待遇】 時薪$200 【排班制度】 需輪班 每周最低工時16小時;最工時40小時 4小時及8小時輪班制,排班自由度 【未來發展】 針對個人的成長以及特性,有轉任
特考驗光生
特考驗光師
高(普)考驗光生
200+ TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
【工作內容】 ‧顧客接待 ‧商品包裝及陳列 ‧眼鏡商品銷售 ‧專業驗光、配鏡加工、眼鏡調整 ‧顧客眼鏡售後服務 【工作地點】 台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 35,000元起 考取驗光生
特考驗光生
特考驗光師
高(普)考驗光生
37K ~ 37K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
【工作內容】 ‧顧客接待 ‧商品包裝及陳列 ‧眼鏡商品銷售 ‧專業驗光、配鏡加工、眼鏡調整 ‧顧客眼鏡售後服務 【工作地點】 台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 35,000元起 考取驗光生
特考驗光生
特考驗光師
高(普)考驗光生
37K ~ 37K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 37,000元起 (含北區津貼2,000元) 考取驗光生證照者,薪資為$37,000+證照津貼$2,000 考取驗光師證照者,薪資為$37,000+證照津貼$3,000 擔任驗
特考驗光生
特考驗光師
高(普)考驗光生
39K ~ 39K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 37,000元起 (含北區津貼2,000元) 考取驗光生證照者,薪資為$37,000+證照津貼$2,000 考取驗光師證照者,薪資為$37,000+證照津貼$3,000 擔任驗
特考驗光生
特考驗光師
高(普)考驗光生
39K ~ 39K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 37,000元起 (含北區津貼2,000元) 考取驗光生證照者,薪資為$37,000+證照津貼$2,000 考取驗光師證照者,薪資為$37,000+證照津貼$3,000 擔任驗
CakeResume 2023 Career Fair
高(普)考驗光師
高(普)考驗光生
39K ~ 39K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 台灣睛姿股份有限公司 JINS TAIWAN.
台灣全國門市 【2024/6/30前薪資待遇舊制】 視光科系畢業者 37,000元起 (含北區津貼2,000元) 考取驗光生證照者,薪資為$37,000+證照津貼$2,000 考取驗光師證照者,薪資為$37,000+證照津貼$3,000 擔任驗
特考驗光生
特考驗光師
高(普)考驗光生
39K ~ 39K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.