Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Full-time
Thực tập
Logo of 脈動心聯.
【工作內容】 1. 企劃案的發想、提案,能從無到有成功執行專案 2. 活動大致流程與細部流程規劃以及執行 3. 企劃案的撰寫、修正提案、結案 4. 與客戶建立夥伴關係,隨時溝通同步,並長期維
word
illustrator
google drive
28K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.