CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of Looplus_路加服務科技股份有限公司.
Looplus 以共享交通服務為主的服務平台,現行主要產品 oloo 提供站點式機車租賃服務與全台首創的站點式滑板車租賃服務,解決短程移動的交通問題,目前已正式於校園開始進行營運。 --- 工作內容 加入
300台灣新竹市東區
前端
Front-end
60K ~ 80K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 多方科技股份有限公司.
[Responsibilities] - 移植 RTOS 系統至 SoC - SoC 快速開機功能開發 - SoC 電源管理功能開發 - 系統升級(OTA) 框架開發 - 系統效能分析和最佳化 - 基於硬體架構或演算法進行 toolchain 效能最佳化
300台灣新竹市東區
Linux
1.2M ~ 1.9M TWD / year
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 昕力資訊 TPIsoftware.
Apply here: https://tpisoftware.teamdoor.io/s/BELXZL 我們昕力資訊是一家規模超過550+人的B2B跨國軟體設計與開發公司,主要提供企業軟體建置與顧問服務,專精於AI智能客服機器人、Fintech與數位銀行、行動壽險、行
700台灣台南市中西區
802台灣高雄市苓雅區
403台灣台中市西區
40K ~ 80K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.