CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Trợ lý
Logo of 全日物流股份有限公司.
1.負責ERP.APP.BI.BPM.MES等相關軟體設計以及程式撰寫。 2.系統維護管理與問題協調追蹤與排除。 3.進行軟體之測試與修改。 4.與分析人員及使用者溝通討論系統需求。 其他條件 1
35K ~ 45K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.