Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of 奧美特科技股份有限公司.
加入由PM和軟體工程師組合而成的技術團隊,執行產品各項功能的開發,擁有設計主導權和技術主管。如果你有清晰的設計思維和有邏輯的解決問題方法,歡迎加入!掌握設計流程與方向,同步了
Illustrator
Photoshop
Figma
48K ~ 70K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 樂易創股份有限公司.
大家好!我們是樂易創,一間成立快滿兩年的新創公司,我們致力於將流行音樂結合最新科技,寫下音樂史的新篇章! 樂點Letron APP,包含全球首創的解構式AI歌曲創作工具、音樂社群,以AI科技為基礎,大
Product Management
UI/UXDesign
Firebase
190 ~ 200 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 雷酷資訊科技有限公司.
操作、Google雲端工具操作能力 【加分亮點】 ✓參與過 0-1 的軟體開發經驗,具軟體開發知識,熟悉開發的基礎概念和流程 ✓有運用Jira、Figma、Draw.io等專案管理工具經驗者 ✓具備程式技術力(前後端皆可) 歡
Word
PowerPoint
Excel
40K ~ 60K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.