Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Taiwan
Logo of 奧美特科技股份有限公司.
加入由PM和軟體工程師組合而成的技術團隊,執行產品各項功能的開發,擁有設計主導權和技術主管。如果你有清晰的設計思維和有邏輯的解決問題方法,歡迎加入!掌握設計流程與方向,同步了
Illustrator
Photoshop
Figma
48K ~ 70K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of TREVI 特雷維科技.
要求】 1、4年以上,UI/UX設計經驗,遊戲產業尤佳,基本色彩學、基本版面設計,與設計的敏銳度。 2、有基礎素描底子 、與高精緻度的完稿能力 。 2、具備優秀的色感、光感、美感、以及影像合成能力。 3、熟悉 Figma
信義區
台北
After Effects
900K ~ 1.6M TWD / năm
Yêu cầu 6 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 雷酷資訊科技有限公司.
操作、Google雲端工具操作能力 【加分亮點】 ✓參與過 0-1 的軟體開發經驗,具軟體開發知識,熟悉開發的基礎概念和流程 ✓有運用Jira、Figma、Draw.io等專案管理工具經驗者 ✓具備程式技術力(前後端皆可) 歡
Word
PowerPoint
Excel
40K ~ 60K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.