Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Full-time
Sơ cấp
Logo of iDA Workplace.
計概念 - 空間視覺風格/色彩計畫/軟裝規劃搭配 -根據空間機能與需求規劃視覺與圖象設計 - Assist project lead designers in preparing proposal content. - Propose design concept that aligns with the corporate image and value. - Develop a consistent design by considering the overall look and feel, color tone, and material selection. - Design Visual Graphics
42K ~ 60K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
協助資安代管服務 分析可疑樣本與事件 資安事件調查 其他主管交辦事項
小巨蛋捷運站
Linux
Windows
50K ~ 95K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.