Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
New Taipei City, Taiwan
Sơ cấp
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
充電器。低能耗、高效率、長壽命是光寶產品的代名詞,成為驅動世界的動力是我們的使命。" •At least 3 years experience on project management. •Control the project overall schedule from RFQ/RFI to MP. •Routine call with customer for project status/MIL update. •Work with factory team to phase in new project at manufacturing side
Word
PPT
Excel
Negotiable
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.