CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 多方科技股份有限公司.
[Responsibilities] - 移植 RTOS 系統至 SoC - SoC 快速開機功能開發 - SoC 電源管理功能開發 - 系統升級(OTA) 框架開發 - 系統效能分析和最佳化 - 基於硬體架構或演算法進行 toolchain 效能最佳化
Linux
1.2M ~ 1.7M TWD / year
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 神基科技.
1. 無線電路設計 及 電磁干擾抑止設計。 2. 各個產品專案4G/WiFi/BT/GPS/RFID等相關RF功能測試與改善, 並推動專案順利量產 3. WWAN OTA/RFID等RF關鍵模組研究與驗證。
70K ~ 90K TWD / month
5 years of experience required
No management responsibility
Logo of 緯創資通股份有限公司.
1. 天線設計研發 2. OTA 與 SAR測試驗證 3. Antenna Tuner 設計驗證 4. CST/HFSS 天線模擬設計驗證 5. OrCAD硬體線路設計與Allegro線路佈線
40K ~ 65K TWD / month
No management responsibility
Logo of 旭海國際科技股份有限公司.
的大賀行銷在信託電子票分銷市場也是No.1,故我們正在尋找下一代有想法的年輕人一起來將旅遊產業E化並共創未來。我們的夥伴關係包含Momo、Pchome等電商平台,以及Agoda、Booking.com等國際OTA平台。
HTTPS
SSL
HTML/CSS
50K ~ 80K TWD / month
Logo of 旭海國際科技股份有限公司.
一起來將旅遊產業E化並共創未來。我們的夥伴關係包含Momo、Pchome等電商平台,以及Agoda、Booking.com等國際OTA平台。 這份前端工程師主要職責是針對票券與預定系統做 1.消費者體驗介面開發 2.供應
+PHP
MySQL
HTML/CSS
35K ~ 60K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.