Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Trung cấp
Logo of SHOPLINE 商線科技.
SHOPLINE 全球智慧開店平台,創立於 2013 年,2014 年獲選加入矽谷 500 Startups 加速器計劃,是香港多年來第二間加入的團隊,2015 年正式進入台灣市場。SHOPLINE 是致力於協助品牌一舉創建、管理線上與線下商店的一站式智
1M ~ 1.8M TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Cake Recruitment Consulting.
Company highlights 知名線上學習平台,每個月有破萬會員用戶。 公司營收、資金穩健,持續穩定成長。 透明的文化與制度,擁有可以自主管理工作的自由環境,彈性上下班時間,自由地規劃與管理工作。 Responsibilitie 規劃系統架
Ruby on Rails
線上學習平台
850K ~ 1.4M TWD / năm
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Morpheus One Inc..
🍙 Responsibilities Tech stack: Ruby on Rails + PostgreSQL + Kafka + Clickhouse + GraphQL + REST Write clean, maintainable, and efficient code Design robust, scalable and secure backend services with Ruby on Rails Collaborate with cross-functional engineers, AI scientists, and product manager to create user-focused experiences Be a self-starter and a team player keen on mentoring others and growing your own skill set within a fast paced environment
Backend Development
startup
SaaS
1.2M ~ 1.8M TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of SoundOn 聲浪媒體科技股份有限公司.
Goodnight 2015 年底正式上線,Goodnight 致力於創造一個富有驚喜的交友體驗,希望專注在「聲音」而不是「照片」來認識新朋友。使用者能根據自己的喜好來配對,並和配對者進行語音聊天,一次7分鐘。 在短短四年內,Goodnight
RoR
React Native
50K ~ 80K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Cofit Healthcare Inc. 群健科技.
★ 關於 Cofit Hi,我們是 Cofit,正在打造一個橫跨台灣、美加、新加坡、香港、大陸和東南亞的跨境健康平台,把台灣優秀的醫療和服務輸出,幫助世界各地華人輕鬆減肥、健身、遠離三高! 熱情邀請對網路、健康美
ruby
backend
rails
80K ~ 130K TWD / tháng
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff
Logo of 櫻特森系統整合股份有限公司.
極的態度 【你會接觸到的工作內容】 ・使用HTML5、CSS、和Javascript進行前端程式開發 ・使用PHP、MVC或 ASP.NET MVC (C#) 或 ROR進行製作 ・串接後端API ・熟悉RWD網頁設計技術 ・維護公司現有平台及新功能開發 ・配合公司新的業
Laravel
CI
CodeIgniter
信義區
台北
台灣
45K ~ 80K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.